Up  Next

Uvodnik | 69

mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber  

POŠTOVANI ČITATELJI!

 Ovaj broj Alkohološkog glasnika posvećen je najvažnijem događaju ove godine za klubove - osnutku Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske. Velik je to korak naprijed, korak u treće tisućljeće. 

To je važna zadaća, koja mora opravdati očekivanja. Moramo se izboriti da Savez klubova liječenih alkoholičara postane važan čimbenik svih alkoholoških programa na razini Hrvatske i respektabilna društvena snaga. Time će se istodobno osnažiti pozicija pojedinačnih klubova u zajednicama u kojima djeluju, što pred klubove postavlja povećane zadaće. Većina se klubova tijekom proteklih nekoliko godina toliko osnažila da je u svakom pogledu dorasla takvim zadaćama, a slabijima ćemo u tome pomoći, što je jedna od važnih uloga Saveza klubova liječenih alkoholičara. Klubovi trebaju izaći iz anonimnosti i postati aktivni partneri svim ostalim službama u prevenciji i rješavanju problematike vezane uz pijenje i alkoholizam u svojim zajednicama u kojima djeluju. Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti (15. 11. do 12. 12.) najbolja je prigoda za to. Izvijestite nas o vašim aktivnostima. 
U ovom broju tiskan je i Prijedlog programa rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske. Molimo sve klubove da ga pažljivo prouče i svoje prijedloge dostave u roku tri tjedna prim. dr. Svjetlani Pintarić, Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb, Vinogradska 29. 

Dobra obaviještenost i razmjena iskustava veoma je važna. Alkohološki glasnik, koji je glasilo Zajednice klubova Zagreba, preuzet će za sada ulogu informatora i svojevrsnog koordinatora svih klubova u Hrvatskoj, dok ne sazore uvjeti za promjene i napredak i Alkohološki glasnik ne postane glasilo Saveza. Nadam se da će zagrebački klubovi to podržati, jer i do sada su vanjski klubovi bili naši stalni, dragi suradnici. 

Ovo je ujedno poziv svim klubovima u Hrvatskoj da se aktivno uključe i svojim prilozima obogate stranice Alkohološkog glasnika. Na taj će način on postati i njihov glasnik. Također molimo klubove da predlože svoje predstavnike za vanjske suradnike. 
Velik dio klubova je već pretplaćen na Alkohološki glasnik. Molimo sve ostale klubove da to učine, ne putem jednog primjerka, već za veći broj svojih članova, slijedeći primjer zagrebačkih klubova. 
Nemojmo zaboraviti da je Alkohološki glasnik važan vid trajne edukacije liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji, a i djelatnika u klubovima, budući da redovito donosi stručne teme iz područja alkohologije, obrađene od uglednih alkohologa, a puno se uči i iz prikazanih iskustava drugih članova i klubova. 

Molim vas da nam pišete što mislite o predloženom, a i svi drugi prijedlozi i preporuke su u ovom prijelaznom trenutku dobrodošli. 

Srdačno Vas pozdravlja,

Vaša urednica

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org