Up Back Next

Što misle o reklamiranju alkoholnih pića 
alkoholičari na liječenju u Centru za ovisnosti 
Psihijatrijske bolnice Vrapče

 

Što mislim o reklamiranju alkoholnih pića? Mislim različito. Kao osoba na liječenju alkoholizma, zacijelo mislim negativno, jer me to podsjeća na stari porok, a dobra reklama privlači dakako nove potrošače.

S druge strane, prihod od poreza na alkoholna pića čini dobar dio državnog proračuna, kao i od poreza na cigarete. Sadnja vinove loze stimulirana je od vlasti s pet kuna po čokotu, a na televiziji se često prikazuju lijepe reportaže o vinogradima i vinu. 

Ako uđete u gostionicu, sok, koji se također reklamira na televiziji, skuplji je od piva ili "gemišta". 
Što mislite koje bih piće ja kao dugogodišnji potrošač odabrao?

Vilim

Top

Vrlo pozitivna reklama: Pij malo - pij dobro!
Na kraju se dokrajčiš i dospiješ na Jellinekovu silaznu putanju.

Top

Reklame izravno utječu na eventualne potrošače bilo kojeg proizvoda. Kada vidim reklamu za novu kremu za lice, u iskušenju sam da ju kupim, tako je i s reklamama za alkohol. Veliko su iskušenje - negativno.

Top

Mislim da je reklamiranje alkoholnih pića negativno od strane ustanove koje ga reklamiraju, iako znaju da je štetno za zdravlje, posebno kad je riječ o pijenju alkoholnih pića mladeži. Reklamiranje nije potrebno i treba ga zakonom zabraniti.

H.S. 

Top

Već duže vremena reklamiranje alkoholnih pića i cigareta nije dopušteno u sredstvima priopćavanja, što je svakako pozitivno. Pozitivno je pogotovo stoga što je potrošnja alkoholnih pića kod nas, kao i u svijetu, u porastu.

Svakako je potrebno da se zabrana reklamiranja i dalje nastavi. 

Negativno je što se još uvijek reklamira pivo, koje također spada u alkoholna pića. 

S.H 

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org