Up Back Next

LEGALIZACIJA MARIHUANE

Ivan Prpić   

Legalizirati marihuanu znači zakonom dopustiti uporabu marihuane. Je li to moralno ispravno, tj. je li moralno svakodnevno odvajati djeci od usta financijska sredstva iz kućnog budžeta za marihuanu?

Za uzvrat, uživalac marihuane dobit će sljedeće simptome: proširene zjenice, zakrvavljenost očiju, brbljavost, pametovanje, opće stanje slično laganom pijanstvu, promijenjena boja glasa. Posljedice uživanja marihuane: bahatost u komunikaciji s roditeljima i okolinom, nedostatak odgovornosti i gubitak motivacije za obveze, sklonost zabavljanju, povećan rizik prelaska na opasnije droge, kako odraslih tako i djece, kao pasivnih pušača marihuane. 

Dakle, gospodo zakonodavci, želite li imati takvu populaciju građana u policijskim, vojnim (gdje je apsolutno potrebna diskrecija), školskim, liječničkim, psihijatrijskim i svim mogućim fakultetskim ustanovama, a naročito u biroima za konstrukciju mostova, i ostalim tehničkim djelatnostima poput željeznica, avionskog prijevoza i gradskog prometa.

Dakle, izvolite legalizirati marihuanu i lake droge. S tog aspekta nije se smjelo ni pomisliti na legalizaciju marihuane. Zamislite si suca, pravnika, sudskog vještaka, a naročito kirurga sa skalpelom u ruci, te psihologa i psihijatra nafiksane marihuanom. 

Nazdravlje takvom društvu. Zar nam nije dovoljno što imamo umjerene i neumjerene alkoholizirane, nikotinomirane, kofeinizirane građane koji godišnje zapiju i popuše, samo u Republici Hrvatskoj, 36500 garsonjera ili za 5 godina 87500 dvosobnih stanova. 

Legalizacijom marihuane ubrzavamo i povećavamo rizik samouništenja ljudi, a s pravno moralnog i etičkog aspekta ne sprječavamo suicid i egzekuciju kako odraslih tako i djece. Ispravno je prorekao prorok Izaija u Bibliji, u Izaiji 5. poglavlju još 740. godine prije Krista, da će doći vrijeme kada će ljudi s fakultetskom spremom iz gorkog praviti slatko, a od slatkog gorko; od tame svjetlo, a od svjetla mrak; laž će biti istina, a istina laž; pravda će biti nepravda, a nepravda pravda. 

"Ali ovo znajte", rekao je apostol Pavao 68. godine poslije Krista, "u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci (lakomi), umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude..." 

Obvezno i hitno trebali bismo se svi pozabaviti tim katastrofalnim osobinama čovjeka ako se želimo normalno ponašati. Potom trebamo izgradjivati ljubav; ljubiti neprijatelja kao samoga sebe. Kako? Mirotvorstvom, strpljivošću, blagošću, dobrotom, vjernošću, krotkošću, uzdržljivošću, pomaganjem u nevolji, te skromnošću. To je definicija ljubavi, a ne legalizacija marihuane.

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org