Up Back Next

SUPERVIZIJSKI SASTANAK U DUBRAVI

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber   

Dana 7. lipnja 2000. g. održana je IV. godišnja skupština Udruženja klubova liječenih alkoholičara Dubrave. Skupština je organizirana radno, kao supervizijski sastanak, uz superviziju mr.sc.dr. Vesne Golik-Gruber, alkohologa iz Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice".

Na skupštini su bili prisutni predstavnici iz svih klubova s područja Dubrave, a valja istaći i nazočnost stručnih djelatnika. Skupštinu je uspješno vodila, prolazeći opsežan dnevni red od 14 točaka, Mirjana Žižić, dosadašnja predsjednica Udruženja.

Diskusija se vodila o svim točkama. Aktivno su se uključivali i predstavnici klubova i stručni djelatnici. Izneseno je niz prijedloga, kritičkih osvrta, a sve s ciljem unapređivanja kvalitete rada klubova na području Dubrave. Dužnost predsjednika Udruženja i dalje će obnašati Mirjana Žižić.

Udruženje klubova liječenih alkoholičara broji osam klubova: Dubrava-Centar, Klaka I, Klaka II, Klaka III, Studentski grad, Obiteljski život, Trnava i I. Mažuranić. Stručni djelatnici klubova su: dr.Tadija Zorić, prof. Radovan Tatalović, vms. Ana Cegledi i Ružica Klarić. 

Izneseni su, među ostalima, prijedlozi da se povremeno mijenja mjesto mjesečnog sastanka, uz poželjnost da to bude na poziv pojedinog kluba, da redovitim sastancima klubova nazoče članovi koordinacije, da se vrijeme održavanja sastanaka prilagodi mogućnostima članova, da se uspostavi bolja koordinacija s bolnicama radi podjednakog slanja novih članova u sve klubove. 

Pojedini su klubovi istakli novine u radu, tako Klub Obiteljski život iz Novog Retkovca, zaduži stari bračni par za svaki novi bračni par, što se je u praksi pokazalo vrlo dobrim. Posebna pozornost u tom klubu posvećuje se edukaciji, te sada jedan član pohađa početni seminar, a stručni djelatnik je uključen u modificiranu Balintovu grupu. 

Supervizijom rada klubova Dubrave vidljiv je znatan napredak u odnosu prema supervizijskom sastanku pred dvije godine. Sam sastanak obilovao je diskusijama, prvo o pojedinim problemima u funkcioniranju samog Udruženja, a potom o problemima vezanim uz rad klubova, npr. priljev članova, osip, kvalitetu rada. Prekratko je bilo vrijeme da se sve kaže. I, dok su se ranije iznosila izvješća o radu pojedinih klubova, sada su se prvenstveno diskutirali pojedini problemi. Iako se je povremeno osjećao stanoviti antagonizam, sveukupna dinamika odisala je konstruktivnošću.

Posebno je za pohvaliti osnivanje novog kluba Ivan Mažuranić, čiji je sada glavni problem u malom broju članova, te se iskazuje potreba za novim članovima. Nažalost, ugasio se je Klub Novi Retkovac, što je bilo i za očekivati, budući je to deklarativno bio klub samaca, dugogodišnjih apstinenata, što u našem konceptu ne podržavamo, a članovi kluba nisu htjeli mijenjati svoj način rada, niti surađivati s drugim klubovima, te im se nije moglo niti pomoći. 

Klub Obiteljski život u Novom Retkovcu počeo se, dolaskom stručnog djelatnika prof. Tatalovića, pridržavati u potpunosti stručnih koncepcija rada, vrlo aktivno i s puno entuzijazma raditi, na najveće zadovoljstvo samih članova kluba. 

Klub Studentski grad ima najviše problema u radu i velik osip novih članova. Problem je dijelom u dolasku stručnog djelatnika svega jednom mjesečno, što očito nije dovoljno za kontinuitet rada. Stručni bi djelatnik trebao dolaziti barem dva puta u mjesecu. Klub Trnava stabilizirao se u radu, pa, kao i ostali klubovi, sada uspješno radi.

Zaključno se može reći da Udruženje klubova Dubrave djeluje kontinuirano i uspješno. 

Postignuta je redovita nazočnost na mjesečnim sastancima i suradnja svih klubova, te pridržavanje koncepcija Zagrebačke alkohološke škole. Svi klubovi imaju stručne djelatnike i uglavnom uspješno rade. Kvalitetu i sadržaj rada u pojedinim klubovima nije moguće na ovakav način supervizirati.

Supervizira se provođenje programa rada i pridržavanje stručnih koncepcija, a prema tome se neizravno ocjenjuje kvaliteta. 

Preporuka je da se veća pozornost u klubovima posveti edukaciji i da se klubovi više otvore prema svojoj područnoj zajednici, kako bi osim rehabilitacijski, djelovali i preventivno. 

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org