Up Back Next

GRADE MOJ

Dr. Merija Turk-Kuči   

Pod krošnjama slatinskih kestena
drvoredom jablana
procvjetalih višanja i lipa
na tepihu jaglaca
u sjeni stare škole,
grade moje mladosti,
otkrila sam mladosti
otkrila sam ljubav.

Kako te volim, grade,
Tebi pripadam uvijek ti se vraćam
razdijelih ovdje znanje i ljubav
u zagrljaj me prima sada tu
na kraju drvoreda jablana
pod krošnjama kestena
ljubi me cvijetom višanja i lipa
na tepihu jaglaca
u sjeni stare škole 
i crkve Josipa svetog, grade moj.

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org