Up Back Next

IZJAVA JOSE MANUELA ROMAYA BECCARIA, ŠPANJOLSKOGA MINISTRA ZDRAVSTVA O ALKOHOLU

( The Globe Magazine - international alcohol and drug problems )

Dr. E. N. Gruber   

 

Na otvorenju sastanka Svjetske zdravstvene organizacije europskog plana protiv alkohola u Madridu, Španjolski ministar zdravstva izjavio je:

"U Španjolskoj, konzumacija alkohola je ugrađena u životne navike a ima jake utjecaje na ekonomiju, društvo i kulturu. Na drugoj strani, kao tipična europska zemlja, Španjolska proizvodi velike količine alkoholnih pića. Uzimajući u obzir te dvije činjenice napominjem da smo u proteklih godina uspjeli zabilježiti pad alkoholne konzumacije sa 13,6 litara (po glavi godišnje) iz 1980 godine na 10,2 litre u 1996. godini. Na putu smo ostvarenja svog cilja i ostvarit ćemo ga ako ne želimo platiti visoku cijenu posljedica alkoholizma. Znanstveni dokazi pokazuju uzročnu povezanost alkohola s visokim stopama bolesti i smrtnosti zbog ciroze jetre, određenih tipova raka, nesreća, fetalnog alkoholnog sindroma i ostalih bolesti. Alkohol je također prisutan u prometnim nesrećama, ozljedama na radu i čak kućnim nesrećama. Posebno okupljanja mladih ljudi vikendom nose česta opijanja i prometne nesreće.

Prema podacima zadnjeg izvještaja Nacionalnog zdravstvenog odbora iz 1997. godine, 62% Španjolaca iznad 16 godina povremeno konzumira alkohol. Najveća konzumacija zabilježena je u dobi od 25. do 44. godine života. Zabrinjava povećanje konzumacije kod mladih žena, posebno adolescentica. Zbog svih ovih razloga razvijena je globalna, sveobuhvatna i multi sektorijalna politika, u skladu s Europskom poveljom o alkoholu, odobrenom u Parizu, 1995. godine te u skladu s EEAP-om (Europskim planom borbe protiv alkohola 2000-2004 godine)."

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org