Up Back Next

ALKOHOLIZAM U ABORIDŽINA (PRAAUSTRALACA)

Dr.E.N.Gruber   

 

Stanovnici iz Hall Creeka, područja iz zapadne Australije pretežno su Aboridžini - Praaustralci. Generacijama je na tom području postojala tradicija pijenja alkoholnih pića, koja je na kraju dovela do uvođenja oštrih mjera suzbijanja alkoholizma. Glavna komponenta tih mjera bila je restrikcija vremena kad je konzumacija alkoholnih pića biladozvoljena. Naime, navike pijenja Aboridžana i ostalih Australaca bitno se razlikuju. Iako, prema ukupnom broju Abogidžana, ima manje alkoholičara nego u ostaloj populaciji Australaca, oni koji piju čine to na taj način da takvo pijenje uzrokuje znatna oštećenja njihova zdravlja jednako kao i dobrobit svoje zajednice. U 51% muškaraca i 21% žena ukupna smrtnost vezana je uz pijenje alkohola (pretežno zbog ciroze jetre, kardiovaskularnih bolesti i ozljeda), a visoka je i incidencija - učestalost, socijalnih i psiholoških problema.

Zanimljivost u provođenju mjera za suzbijanje alkoholizma bila je u tome da su mjere bile usmerene na čitavu zajednicu a ne prema pojedinim alkoholičarima. Komisija za pitanja mortaliteta (smrtnosti) Aboridžina uspjela je postići da čak 25% ukupnog stanovništva toga područja prisustvuje javnim tribinama o suzbijanju pijenja alkohola. Predavači su većinom isticali negativne utjecaje alkoholizma na obitelji alkoholičara. Također su uvedene i mjere za smanjivanje dostupnosti alkohola, revizija dozvola za prodaju alkoholnih pića, eduaktivni programi u školama, rekreativni programi, zabrana prodaje pića u bocama, "noćne patrole" itd.

Prema izjavi dr.Michaela Douglasa, voditelja istraživanja, rezultati su bili znatni. Već nakon dvije godine opaženo je opadanje pijenja alkoholnih pića a smanjen je i broj kriminalnih djela. U zaključku istraživanja istaknuto je da je zajednica prepoznala problem na vrijeme i da je područje bilo spremno za promjenu.

Detaljnije obavijesti o pozitivnom utjecaju ograničenja vremena prodaje alkoholnih pića na alkoholizam u maloj zajednici Aboridžina pronaći ćete u članku dr. Michaela Douglasa, Centre of Population Health, Macquarie Area Health Service, The Australian and New Zealand Journal of Public Health, 1998, Vol 22.No 6.

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org

 
 
  -->