Up Back Next

Iz klubova

KLUB LIJEČENIH ALKOHIČARA "DUBRAVKA", TRNJE

Marija Car, dostručni djelatnik   

 

U Klubu liječenih alkoholičara "Dubravka" na Trnju u Zagrebu djeluju dvije grupe od 1995. g. i od tada se više puta osjećala potreba za stvaranjem novih grupa ili novog kluba. To se ipak nije dogodilo jer se članovi vrlo teško na to odlučuju, zbog inertnosti, zbog straha od nečega novog, a možda i zbog želje da se ne odvajaju od već stečenih prijatelja. Osim toga i grupe su se periodično smanjivale - pa se potreba za dijeljenjem grupa gubila.

Međutim, od jeseni 1999. godine broj članova je bio stalan, a i novi su pristizali, te se ponovo javila potreba za novim grupama. Važno je istaknuti da su sami članovi došli do te spoznaje jer su doživljeli težinu rada u velikoj grupi. Osim tehničkih pojedinosti - da više nisu svi stali u jedan krug, te se počelo sjediti u dva reda, do činjenice da nisu svi došli na red sa svojim problemom, ili nisu imali prilike reći svoje mišljenje.

Tako je potreba za podjelom sazrela u gotovo svakom članu kluba. Učinili smo to vrlo jednostavno. Ponajprije redu zahvaljujući razumijevanju dr. V. Kisić, ravnateljice Doma zdravlja, koja je omogućila korištenje dvorane još jedan dan u tjednu. A ono najvažnije učinili su članovi vrlo zrelo i odgovorno. Svaka grupa podijelila se u dvije, tako da su pazili da u svakoj grupi ostane približno jednak broj starijih i novijih članova, kao i samaca te onih koji dolaze s članom obitelji. Uz dosadašnje dostručne voditelje, u grupama su se pripremili novi dostručni voditelji (zahvaljujući i seminarima u Kliničkoj bolnici "Sestara milosrdnica"). Nakon dva tjedna rada u četiri grupe imamo i nova iskustva. Svaka grupa je na neki način nova i trebala je nove osobe za određene "uloge" u grupi. I to je nastalo spontano. Razvio se osjećaj odgovornosti za "moju grupu". Neki su članovi sami preuzeli neku obvezu (oko blagajne, vođenja administracije i evidencije članova, brige za nabavku disulfirama), a neki su pitali "što treba učiniti za klub, ja imam vremena?" Isplatilo se učiniti taj napor i od dvije velike grupe učiniti četiri male (za oko desetak članova).

Sastanke održavamo u Domu zdravlja Trnje utorkom i srijedom u 17 i u 18 sati s dostručnim djelatnikom, a jedanput mjesečno radimo sa stručnim djelatnikom.

  

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org

 
 
  -->