Up Back Next

Program "Mladi za mlade" i alkohol

Mr. sc. prof. Jasminka Dobravc-Poljak
Služba za reproduktivno zdravlje, Klinika za dječje bolesti, Zagreb
 
 

 

Budući da mladi ljudi dobivaju zbunjujuće i zavaravajuće informacije o alkoholu i pijenju alkoholnih pića, naš je zadatak pomoći im u stjecanju točnih informacija i u pronalaženju novih načina informiranja.

Mladi ljudi žive u okružju u kojem informacije, stavovi i ponašenje vršnjaka ima veliki utjecaj na njihove stavove i ponašanje. Poznato je da adolescenti uspješno komuniciraju sa svojim vršnjacima. Uz to, ispitivanja ukazuju činjenicama Služba za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, osmislila je program "Mladi za mlade", koji se temelji na edukaciji vršnjaka (peer education). Posebnost ovog programa je u tome što mladi ljudi informiraju i poučavaju svoje vršnjake.

Programi edukacije vršnjaka su prilično popularni u svijetu kao štedljiva strategija širenja zdravstvenih informacija. Edukacija vršnjaka temelji se na utjecajnosti pruža fleksibilnost u suočavanju s raznolikim potrebama mladeži. Ovi programi su obično utemeljeni u zdravstvenim i školskim ustanovama. Edukacija vršnjaka je jedna učinkovita strategija u informiranju adoloscenata o zdravom ponašanju.

Zdravstveno odgojni program "Mladi za mlade" uključuje različite edukacijske tehnike za informiranje i stvaranje problemskih situacija kao što su tribine, radionice, tečajevi, publikacije, medijske akcije i susreti, video film i dramske tehnike.

Prva javna tribina pod naslovom "Alkohol - život je previše dragocjen da biste ga utopili" održano je 4. svibnja 1998. godine. Od tada pa sve do danas održane su 54 tribine u mnogim srednjim školama, uglavnom u Zagrebu. U prosjeku, jednoj tribini prisustvuje oko 100 učenika, a to znači da je tribinama u razdoblju od 4.5.1998. do 6.12.1999. godine obuhvaćeno oko 5400 učenika.

U tribini o alkoholu sudjeluju učenici iz pet zagrebačkih srednjih škola i to iz Prehrambeno tehnološke škole, Škole za cestovni promet, XII. Gimnazije, Srednje policijske škole i iz Zdravstvenog učilišta. Ove učenike okupili su pedagozi i psiholozi u njihovim školama na pripremi tekstova i ilustracija te zajedno s biolozima škola i stručnjacima Klinike za dječje bolesti Zagreb i Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" kreirali sadržaje. Vlastita aktivnost učenika-edukatora u pripremi tekstova, u iznošenju sadržaja i u sudjelovanju i vođenju diskusija, unapređuje usvajanje komuniciranih poruka. Stručno vođenje, poučavanje i supervizija većinom su intenzivni u početku, ali se smanjuju kako se povećava znanje, samostalnost i sigurnost. Cilj je tribine informirati što veći broj adolescentata o alkoholu i posljedicama pijenja alkohola na čovjeka, zdravlje i društvo.

Edukacijski priručnik "Alkohol - život je previše dragocjen da biste ga utopili" nastao je na temelju tekstova učenika, učitelja i stručnjaka pripremljenih za istoimenu tribinu, uz recenziju specijalista iz alkoholologije, prim.dr.sc.Darka Breitenfelda i mr.sc.dr. Vesne Golik-Gruber.

Sadržaj priručnika primarno razmatra činjenice i posljedice pijenja alkohola te je stoga usmjeren znanju. Priručnik je ponajprije namijenjen učenicima-edukatorima svojih vršnjaka - za pripremu predavanja, tribina, u izradi seminarskih i drugih uradaka te za osobne spoznaje. On može poslužiti za uporabu na satu biologije ili satu razrednika, satu tjelesne ili zdravstvene kulture, u bio, eko ili zdravstvenoj skupini, u radionicama i dr. Dakako, osim mladim edukatorima i učiteljima, priručnik može poslužiti svima onima koji se zanimaju za ovu temu.

Uz priručnike "AIDS - nemojte umrijeti zbog neznanja" i "Nepušenja - puniji doživljaj života" priručnik o alkoholu je treći u nizu publikacija koje su zajedno stvarali učenici, učitelji, stručni suradnici i stručnjaci medicinskih specijalnosti. Upravo takvo zajedništvo u njegovom nastajanju njegova je posebnost. Priručnik je u prvom izdanju u istom broju. Uz priručnik o alkoholu tiskani su prateći plakat i letak. Plakat je zapravo nadopunjena naslovnica priručnika, a letak je podsjetnik za oprez pri pijenju alkoholnih pića.

Svaka škola u kojoj se održava tribina plakatima obznanjuje svojim učenicima sadržaj i učesnike tribine, a letak ostaje kao potsjetnik nakon održane tribine. Tako priručnik, plakat i letak svojim namjenama, bojama, naslovom i grafikom čine prepoznatljivu cjelinu.

Tiskan je i edukacijski plakat o alkoholu. U našem alkoholnom društvu ovaj plakat potiče dilemu "piti ili ne piti", a nabrojenim nedostacima pijenja alkohola i prednostima nepijenja pomaže u donošenju odluka. Ovaj plakat svojim porukama i bojama ističe se na mjestima gdje boravi ili prolazi veći broj ljudi, kao što su školski hodnici, čekaone, i dr. U čekaonama svih primarnih i drugih zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske može se nači ovaj edukacijski plakat.

U zdravstveno odgojnim medijskim i zabavnim akcijama i susretima zajedno sudjeluju učenici srednjih škola, stručnjaci i medijske ličnosti i to izvanškolskim ustanovama. Programi, prostor i vrijeme akcija su vrlo različiti, npr. disko programi, djelenje letaka po caffe-barovima i bistroima, nastupima po medijima kao što su radio programi, TV emisije i pisanje tekstova za tisak.

U tijeku je izrada edukacijskog filma o alkoholu namijenjena učiteljima i drugim stručnjacima koji rade s adolescentima na promidžbi zdravog stila života i nepijenja alkohola. U planu je i postava dramske predstave. Inovacijski rad u ovim tehnikama je u stvaranju tipičnih životnih priča u susretu s alkoholom, naglašavanje vještina odbijanja i kako reći "ne". U problemskim situacijama koje odražavaju stvarnost mladih ljudi oni mogu istražiti koje su to rizične situacije, mogu promatrati jedni druge kako odlučuju i prepoznati posljedice svojih izbora.

Učešće mladih ljudi u zdravstvenom odgoju njihovih vršnjaka omogućava im napredovanje u osobnom razvoju, u stjecanju novih saznanja, u vježbanju vještina komuniciranja, u podizanju samopoštovanju i samosvijesti, u upoznavanju razlika u stavovima, životnim stilovima i vrijednostima njihovih vršnjaka, u timskom radu, u većim mogućnostima komuniciranja sa stručnjacima svojih škola i drugih ustanova i drugo.

Evo nekoliko mišljenja mladih edukatora koji sudjeluju u tribini o alkoholu:

"Smatramo da su saznanja o utjecaju alkohola na organizam čovjeka pomogla i nama samima da ne pijemo alkohol."
"Mi želimo pomoći mladima da ni ne počnu s pijenjem alkohola" (XI. gimnazija).

"Alkoholna edukacija je važna za nas, buduće stručnjakae za cestovni promet, ali i za sve ostale mlade ljude od kojih će većina biti uključena u promet."

"Drago mi je što mogu sudjelovati u tribinama po školama i što je naša tema obrađena u priručniku, ali mi se i sviđa kada nas naši vršnjaci prepoznaju u tramvaju ili na ulici jer se sjećaju da smo sudjelovali na tribinama" (Škola za cestovni promet).

"Neuzimanjem alkohola pomažemo sebi i drugima."

"Mi naglašavamo, kako je važno da svaki mladi čovjek stvori svoj vlastiti stav prije nego što dođe u situaciju da pije alkohol."

"Burne reakcije na moj dio izlaganja u tribinama o načinima reklamiranja alkoholnih pića potvrđuju da su alkoholna pića kod naših vršnjaka, naročito u muškim školama, vrlo prihvačena i uobičajena. Zato su i naše tribine potrebne" (XII. gimnazija).

Međutim, zdravstveno odgojni program "mladi za mlade" i sudjelovanje mladih nije panaceja za sve zdravstvene probleme, niti mladi edukatori mogu zamijeniti stručnjake i odrasle. Sudjelovanje mladih u edukaciji vršnjaka je jedan pristup, jedna metoda i moguće najučinkovitija koju za sada znamo. Ipak, samo taj pristup nije dovoljan. Programi za mlade ljude trebaju također podršku obitelji, škola, religijskih institucija, države (državnih fondova), društvenih organizacija i raznih stručnih ustanova. Zato prevencija alkoholnih problema i bolesti mora biti istinski temeljena na naporima cijele zajednice jer mladi ljudi nisu sami niti izolirani od odraslih.

Stoga partnerstvo zdravstvenih, prosvjetnih, društvenih, vladinih i nevladinih djelatnosti vitalno je za zajednicu u prevenciji alkoholnih problema mladih ljudi.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org 

 
 
  -->