Up Back Next

Impressum | 59

 

ALKOHOLOŠKI GLASNIK

IZDAVAČ:

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba

Adresa uredništva:

Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734.

Glavni i odgovorni urednik: Vesna Golik-Gruber

Zamjenik glavnog urednika: Ivan Mojaš

Webmaster: D. Moravek

Uređivački odbor:

H.Bašić, J.Čelan, J. Dobravc-Poljak, V. Fekeža, N.Iveta, S.Jelić, E.Kovačević, K. Krušelj, V.Lojna, N.Vičić, Ž.Štimac, A.Vukšić.

Vanjski suradnik:

A. Čudina, I. Dolenc, M. Gudelj, A.Livić, Lj. Lukić, M. Turk-Kuči, T. Volf, D. Wölfl,

Tehnički urednik: Gruber

Lektor: Lucija Vasilj

Tisak: Tiskara "Puljko", Trakošćanska 16, Zagreb

Naklada ovog broja 900 primjeraka.
Cijena pojedinog broja 10 kn.
Suradnja se ne honorira.
Prilozi se ne vraćaju.

Godišnja pretplata 100 kn, polugo-dišnja pretplata 50 kn uplaćuje se na žiro račun 30102-678-100954 s pozivom na broj 1222147 i naznakom Zajednica KLA, za "Alkohološki glasnik"

Mišljenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Klasa 612-10/96-01-2075 od 12. studenoga 1996. ovaj časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet.

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org 

 
 
  -->