Up Back Next

SAVJETOVALIŠTE ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI
(Iz Povjesnice Doma zdravlja Slatina izdane 1998.g. 
u Slatini u povodu 4o. godišnjice rada) 

Već davno su se liječnici Doma zdravlja Slatine suočili s alkoholom izazvanim poremećajima i problemima svojih bolesnika. 

Tako je na prijedlog stručnoga kolegija Doma zdravlja osnovan 31. 7. 1975. godine prvi klub liječenih alkoholičara. Bolničko liječenje se pokazalo kao skup i, zbog velike udaljenosti mjesta stanovanja, nedostatan način liječenja. 

Uočavala se povezanost između alkoholom i drogom izazvanih teškoća. Zato se u klubove prihvaćaju i obitelji i pojedinci s drugim ovisnostima. 

Kako bi se ubrzao postupak uključivanja novopridošlih članova i obitelji u programe, kako bi se bolje motivirali i pripremili za odlazak u klubove, osnovano je Savjetovalište za alkoholizam i druge ovisnosti. Savjetovalište je osnovano 23. 1. 1979. godine. Ovdje se radi po posebnom rasporedu i programu, a u okviru proširenog tima liječnika opće medicine. 

Od prvog dana Savjetovalište vodi viša medicinska sestra Višnja Kajzer, koja je dovršila i posebno doškolovanje iz ovog područja. Godine 1983. rad Savjetovališta su uključene psihologinja prof. Ksenija Vujanović-Juras i socijalna radnica Ljiljana Randelj. 

Voditelj je dr. Marija Turk-Kuči. U Savjetovalištu se provodi motivacija, edukacija, izvanbolnički postupak, obiteljsko liječenje i pristup kao i patronaža. 

Od 1981. godine u okviru Savjetovališta radi i alkohološka ambulanta. Promjene u okviru ratnih događanja i novih zakonskih mjera u zdravstvu dovele su i do smanjenja opsega rada Savjetovališta. 

U puno manjoj mjeri ono i danas radi svakodnevno. Prima bez uputnica dobrovoljno svakog tko ima alkoholom ili drugim ovisnostima izazvane probleme, te mu pruža odgovarajući savjet i pomoć. 

Za vrijeme Domovinskoga rata ovdje se formirala i grupa za psihološku pomoć prognanicima i žrtvama rata.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org