Up Back Next

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZAGREBA

Ivan Mojaš, tajnik Zajednice   

Mjesečni sastanak Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba održan je u redovitom, terminu 14. 9. 1999. godine u prostorijama Kliničke bolnice ''Sestre milosrdnice'', u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti. 

Sastanku je nazočio 51 delegat iz klubova liječenih alkoholičara.

Prim. dr. Darko Breitenfeld iznio je vrlo pozitivne dojmove s izleta na Velebit, te ujedno pokrenuo inicijativu, da se u organizaciji Zajednice organiziraju izleti na Sljeme, svake subote počevši od 25..9.1999. godine. Polazilo bi se u 9.00 sati sa zadnje stanice tramvaja br. 14 na Mihaljevcu.
Prim. dr. Svjetlana Pintarić govorila je o organizaciji Prve hrvatske konferencije o alkoholizmu i drugim ovisnostima koja se održava 8. i 9. listopada 1999. godine u Opatiji. Radi interesa predloženo je da se za posjet Konferenciji organizira prijevoz autobusom u Opatiju.

Autobusi će krenuti s parkirališta iza sportske dvorane Dražen Petrović (poslovni toranj Cibone): 
8.10. polazak je u 9,oo sati, a povratak je oko 17 sati;
9.10. polazak je u 5,3o sati, a povratak je oko 21 sat.
Gosp. Ivan Mojaš izvijestio je o klubovima u kojih je pogreška na žiro-računima, te zamolio da Gradskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb dostave ispravne brojeve žiro-računa, kako bi se klubovima mogla doznačiti odobrena financijska sredstva.

Gđa Štefanija Matić, stručni djelatnik u klubu, nezadovoljna što njen klub nije dobio financijska sredstva, iako nisu dostavili tražene podatke u tri mjeseca koliko su se oni prikupljali i predlaže da se tajnik Zajednice klubova smijeni, a na njegovo mjesto imenuje gđa Lidija Paszko. Uz to je predložila je da ubuduće klubovi liječenih alkoholičara, kao pravne osobe, i Gradski ured izravno komuniciraju pismenim putem.

Prvi prijedlog je ostavljen za Godišnju skupštinu, koja je i nadležna za rad tajnika, a drugi je prihvaćen.

Na postavljeno pitanje o obračunu poreza za plaćanje stručnih djelatnika, Ante Vukšić, blagajnik Zajednice, je iznio primjer kako se obračunavaju porez i prirez:

NETTO x 1,448750
- NETTO - netto isplata za stručnog djelatnika
- 1,448750 -koeficijent s kojim se množi netto iznos da bi se dobila masa za obračun poreza

PRIMJER:
3000,oo Kn netto isplata x 1,448750 = 4.346,25 Kn masa za obračun poreza 
Stručni djelatnik ima pravo na 25% materijalnih troškova.

4.346,25 x 0,25 = 1.086,56 Kn
-1.086,56 Kn
3.259,69 Kn osnovica za oporezivanje

3.259,69 x 0,35 = 1.140,89 Kn poreza

1.140,89 x 0,18 = 205,36 Kn prireza

UKUPNO 1.346,25 Kn poreza i prireza


4.346,25 (ukupna masa) - 1.346,25 (porez i prirez) = 3.000,00 Kn (netto isplata za stručnog djelatnika)

Isplata se vrši na dva virmana, jedan za terapeuta, a drugi za
plaćanje poreza.

Porez i prirez uplaćuju se na: 
Porezna uprava Zagreb
Broj žiro računa: 30100-840-133-1419
Poziv na broj: JMBG terapeuta

Sastanak Predsjedništva Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba održat će se 12.10.1999. godine u 16 sati. Godišnja skupština održat će se 9.11.1999 godine s početkom u 17 sati u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB ''Sestre milosrdnice'' u Zagrebu. 

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org