Up  Next

RIJEČ UREDNICE | 56

Mr.dr.Vesna Golik-Gruber   

Štovani čitatelji!

Prva hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima i 3. Alpe Jadran konferencija održat će se 8. i 9. listopada 1999. u Opatiji. Mnogi stručni djelatnici i članovi klubova liječenih alkoholičara sudjelovat će aktivno ili pasivno na Konferenciji. Očekujemo nove spoznaje, bogate diskusije, razmjene iskustava i druženje u ugodnom opatijskom ambijentu. Uvjerena sam da se nećemo razočarati.

Sljedeći broj Alkohološkog glasnika posvetit ćemo u cjelini Konferenciji i o svemu vas opširno izvijestiti.

U ovom broju, koji izlazi pred Konferenciju u stručnom prilogu prof.dr.Vlatka Thallera i dr. Srđana Marušića, podsjetit ćemo se da je pijenje alkoholnih pića dio običaja i navika uže zajednice i društva, te da se prevencija alkoholizma treba provoditi u primarnoj obitelji mijenjajući običaje i navike vezane uz pijenje.

Podsjetit ćemo se, kako su se sociokulturnim aspektima alkoholizma tijekom povijesti bavili mnogi slikari i književnici i utjecali na svoje sugrađane, upozoravanjem na pogubnost pijenja i alkoholizma.
I danas se, na pijenje kao na rizično ponašanje i na alkoholizam, nastoji upozoriti putem suvremenih informativnih medija.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org