Up Back Next

Pobjeda

Neven Iveta, Klub "S. S. Kranjčević   

Apstinencija se sastoji od uspona i padova. 

Svaki put kad makar i pomislimo na alkohol, doživljavamo mali poraz. 

Uzdržavajući se od alkohola trajno, pridonosimo našoj pobjedi, isprva maloj i teško izborenoj, koja postaje svakim danom sve većom, čineći one "male poraze" uistinu malima i beznačajnima.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org