Up Back Next

Henri de Toulouse-Loutrec (1864-1901)

Dr. Ema Ničea Gruber  

Potječe od najstarijeg francuskog plemstva. Bogalj je od djetinjstva? Zakržljalih nogu uslijed pada s konja. Živio je među boemima i u polusvijetu na Moutmartren i stalan je posjetitelj Moulin-Rougea i ostalih pariških kabarea, kavana i javnih kuća.

Sve su mu žene karikirane prostitutke i slika ih tehnikom pastela, a samo mu je majka vrijedna žena i slika je u ulju. Boluje od Edipova kompleksa i rekompenzacije (on je malen i sa slabim nogama pa slika konje s velikim nogama). Živi u bordelu. Slikajući taj svijet i polusvijet, ostvaruje kroniku alkoholiziranog, kaotičnog i morbidnog ambijenta pariškog fin-de-sieclea.

Po tim skicama izvodi ulja i gvaševe u jakom plošnom koloritu, s likovima danim nesmiljeno oštrom opservacijom. Radio je i litografiju, portrete i plakate. Na njega utječu impresionisti, pasteli E. Degasa i japanski višebojni drvorezi. 

Umire u 37 godini od posljedica alkohola i alkoholne halucinacije te luesa.  

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org