Up Back Next

Alkoholizam u crtežima djece
MIŠLJENJE I NALAZ PSIHOLOGA

 

Dječak živi u četveročlanoj porodici. Već iz samog dječakova crteža jasno se vidi da nesređena obiteljska situacija, izazvana očevim alkoholiziranjem, ima utjecaja na dječju psihu.
Crtež nije jedinstven, to jest svaki član obitelji predstavlja zaseban entitet.

Dječakovu obitelj čine brat i roditelji. Čitava kuća prikazana je u obliku rešetaka i ćelija, bez vrata, što nam govori da izlaz iz ove situacije dijete zasad ne vidi.

Nema optimističkih tendencija. Dominira crni flomaster (uokviruje kuću), a ukazuje na ozračje zabrinutosti, tuge, straha, što uostalom potvrđuju i izrazi lica članova porodice, osim oca. Otac je nasmiješen i pretpostavka je da je u alkoholiziranu stanju i nasilan (dječak je jedino ocu nacrtao prste koji su rašireni). Ocu je dana veća sloboda izražavanja emocija.U ovoj porodici egzistira visoka autoritativnost oca, i pored njegovog alkoholiziranja.

INTELEKTUALNA RAZINA DJETETA: Analizom ljudske figure dijete pokazuje intelektualnu zrelost s obzirom na njegovu kronološku dob.

EMOCIONALNA RAZINA DJETETA: Dijete je senzitivno. Prisutna je emocija straha koja je uvjetovana ponašanjem alkoholiziranog oca.
Dječak je introvertiran.

PROGNOZE: Prisutnost emocije straha kod djeteta (dominantnost emocije straha) može se divergentno proširiti na ostale sfere djetetova ponašanja i doživljavanja vanjskog svijeta. Moguće su poteškoće u komunikaciji s objektivnim svijetom. Ovakva porodična situacija može implicirati određene poteškoće djetetove adaptabilnosti, čak i neke psihosomatske poteškoće, a može se javiti i strah od neuspjeha.

Slika 1: Dječak, 6 godina; Tema: "Moja porodica"; 
Tehnika: Crtanje

  

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org