Up Back Next

Prikaz rada Klubova liječenih alkoholičara 
Hercegovačko Neretvanske Županije

Nada Matović, Sandra Jovanović, Zlatko Dodig, Jelenka Puljić, Ljubica Lukić
Centar za izvanbolničko liječenje i prevenciju ovisnosti, Mostar, Klub liječenih alkoholičara Mostar
 
 
 

Povijesni osvrt

Klubovi liječenih alkoholičara, prvi su put organizirani usporedo s ustrojstvom zagrebačkog Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma, 1. travnja 1964. godine. 

Prvi klub je istodobno bio i ogledni klub. U sljedećoj godini utemeljeni su klubovi diljem Hrvatske, a 1965. god., po ugledu na rad klubova u Hrvatskoj i uz nesebičnu pomoć prof. dr. Vladimir Hudolina, osnovan je Klub liječenih alkoholičara Mostar, prvi klub osnovan izvan Hrvatske. Klub je utemeljen u lipnju 1965. godine, a godinu dana kasnije od velikog kluba osnovana su tri manja. 

U svakom klubu najviše je bilo 12 obitelji. Dolaskom trinaeste obitelji, klub bi se dijelio. Do početka rata, 1992. godine, u Mostaru je djelovalo devet gradskih klubova, koji su bili udruženi u Savez klubova liječenih alkoholičara Mostar i šest klubova u ostalim općinama hercegovačke regije, udruženih u Zajednicu klubova liječenih alkoholičara hercegovačke regije. U svakom klubu je radio po jedan djelatnik, po zanimanju: psiholog, liječnik, socijalni radnik i sl.

Edukaciju iz područja alkoholizma stjecali smo u Centru za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti u Zagrebu. U ovom razdoblju osnovano je i Udruženje klubova liječenih alkoholičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a kasnije i Udruženje klubova liječenih alkoholičara BiH, na čelu s dr. Ivom Milakovićem. Formiranjem Udruženja dobivena je znatna potpora širenju klubova na području BiH. Rad klubova ogledao se u redovitim obiteljskim sastancima, sastancima žena, radu s djecom, te raznolikim kulturno zabavnim aktivnostima. 

Početak rata zaustavio je cjelokupnu djelatnost na ovom području. Postojeće prostorije su izgorjele, a nekoliko članova je izgubilo život u ratnom vihoru.

Ponovno oživljavanje rada

Na inicijativu i uz veliku potporu prim. dr. Darko Breitenfelda, u Mostaru je, 12. prosinca 1997. godine, ponovno osnovan Klub "Mostar". Klub je u začetku imao četiri obitelji, a sastanci su se odvijali u stanu stručne djelatnice Nade Matović. Kad se klub brojčano povećao, dodijeljene su nam prostorije u gradskom Crvenom križu. Danas imamo 4 kluba (dva mostarska, jedan u Međugorju i jedan u Širokom Brijegu). Uz klubove djeluje i alkohološka škola, koja je funkcionalnog karaktera, tj. radi prema potrebi. 


Škola ostvaruje sljedeće zadatke:

  • -temeljno obrazovanje alkoholičara i njihovih obitelji, koji prolaze izvanbolnički tretman

  • -pripreme alkoholičara i članova obitelji za bolničko liječenje

  • - rad s recidivistima i dr.

Usporedo s ovim radom, radimo i na senzibilizaciji društvene zajednice na ovu problematiku. Klubove smo obogatili novim stručnim djelatnicima (psiholog, defektolog, pedagog, psihijatar i viša med. sestra). Do sada smo imali dva nastupa na lokalnoj televiziji i pet radijskih emisija.

Sudjelovali smo na dva simpozija: "Mogućnost dramskog odgojnog rada s djecom i mladeži s posebnim potrebama", na kojem smo izložili rad na temu: Kreativni pristup u radu s traumatiziranom djecom i na međunarodnom simpoziju "Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala", gdje smo prezentirali dva rada: Igrom protiv ovisnosti- rad s djecom predškolskog uzrasta i sociodrama u klubu liječenih alkoholičara.

Novim saznanjima obogaćujemo naš rad, te tako danas osim obiteljskih sastanaka imamo i individualni rad, a primjenjujemo i neke specifične postupke i vještine iz područja psihoterapijskog pristupa.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org