Up Back Next

PROF. DR. VLADIMIR HUDOLIN, 
PARADIGMA PSIHIJATRA, KOJI JE BIO OBDAREN SPOSOBNOŠĆU, DA NA AUTORITATIVAN NAČIN USPJEŠNO VODI VELIKE TERAPIJSKE GRUPE

Dr. sc. Janez Rugelj, dr. med.
Ljubljana, Slovenija
 
 

Prof. dr. Vladimir Hudolin bio je jedini psihijatar u bivšoj Jugoslaviji, koji je kao prirodni vođa bio sposoban da na autoritativan način uspješno vodi velike terapijske skupove. Nijedan drugi psihijatar nije se mogao uspoređivati s njime. Njegova sposobnost temeljila se u sljedećim njegovim osobinama:

  • u jedinstvenoj sposobnosti za autoritativnim vođenjem velikih terapijskih grupa,

  • u karizmi, koja mu je pomogla, da ukuplja oko sebe brojne stručnjake i bolesnike iz zemlje i inozemstva,

  • u znanju svjetskih jezika,

  • u sretnoj okolnosti, da je imao svesrdnu podršku svoje supruge, prof. dr. Višnje Hudolin. 

Ta velika žena mu je pored mnogih drugih djelatnosti obavljala posao za tri stručne tajnice, a pored toga mogla ga je sasvim dobro nadomjestiti u skoro svim njegovim djelatnostima, osim kod vođenja golemih terapijskih zajednica, ( bio je zdrav, bez neurotskih zakočenosti, muškarac s prirodnim osobinama vođe, koji nije ušao u psihijatriju zato, da kriomice lijeći svoje neurotične komplekse. 

Uvjeren sam, da je veoma važno istaći spomenute osobine Vladimira Hudolina, jer to nam otvara put u tajne uspješne rehabilitacije alkoholičara. Ne smijemo izgubiti iz vida, da prije Hudolina nitko u svijetu nije uspio organizirati masovno liječenje alkoholičara. Niko prije njega nije uspio okupiti oko sebe desetine tisuća liječenih i trijeznih alkoholičara, najprije u Jugoslaviji, a poslije i u Italiji.

Zbog tih njegovih osobina zavidjeli su mu vodeći psihijatri iz prostog razloga što su i oni htjeli biti velike vođe, a nisu imali karizme, samopouzdanja i natprosječnih radnih kapaciteta za korektno i uspješno vođenje velikih skupova po mehanizmu terapijske zajednice. 

Rezultati rehabilitacije alkoholičara po Hudolinovu sustavu bili su natprosječni, a bili bi znatno veći, da se veći broj psihijatara i liječnika opredijelio za stručno vođenje klubova. 

Vladimir Hudolin bio je psihijatar iznimnih kvaliteta. Proći će mnoga desetljeća, prije nego što će se u Hrvatskoj, a vjerojatno i u svijetu pojaviti novi Hudolin, koji bi znao sam obavljati tolike poslove na organizacijskoj, terapijskoj, obrazovnoj, istraživačkoj, publicističkoj i međunarodnoj razini.

Vladimir Hudolin bio je veliki i hrabri Hrvat. Na Trećem kongresu liječnika Jugoslavije, na Bledu 1971. godine, dakle u komunističkoj Jugoslaviji, odlučno se usprotivio pokušajima lektora da stručne tekstove prevedu na srpski jezik. Većina učesnika kongresa je tada prvi put čula da postoje dva jezika, hrvatski i srpski, a ne samo srpsko-hrvatski.
  

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org