Up Back Next

CIGARA

Nada Matović, Mostar  

Mali Damir cigaru hoće,
kaže da je bolja nego voće.
Cigara bolja od voća?
O, Damire, kakva zloća!
Cigara zdravlju škodi,
ne primaj sve što je u modi!
Cigara žuti zube, smrdi kosu i odjeću,
ti puši,
a ja nikada neću.
Nikada neću.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org