Up  Next

IZVJEŠĆE SA 21. SASTANKA ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZAGREBA

Ivan Mojaš, tajnik Zajednice   

U povodu Dana Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice ''Sestre milosrdnice'' i Dana klubova liječenih alkoholičara, te predstavljanja knjižice "Alkohol - život je previše dragocjen da biste ga utopili, dana 1. travnja l999. u Hotelu ''Sheraton'' održan je radni susret. Nazočne su pozdravili pomoćnik ministra zdravstva, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i pomoćnik ministra prosvjete i školstva.

Vezano uz predstavljanje knjižice nazvane još ''Mladi za mlade'', u naknadi Klinike za dječje bolesti Zagreb, Službe za reproduktivno zdravlje, govorili su učenici srednjih škola, kojima je knjižica i namijenjena. Knjižica je veoma kvalitetno napisana i opremljena te se stoga prim. dr. Darko Breitenfeld obavezao nabaviti ju za sve klubove liječenih alkoholičara.

Dana 7. travnja l999. u povodu Svjetskog dana zdravlja, održana je akcija ''Kretnjom, šetnjom i plesom do zdravog srca, trijezne glave i čile starosti'', u kojoj je sudjelovala Zajednica klubova liječenih alkoholičara. Uz šetnju po Sljemenu i maksimirskom šumom i posjete ZOO vrtu, akcija je završila na Zrinjevcu, uz pjesmu i ples. Vrijedno je istaknuti da je cijelim putom sudionicima mjeren krvni pritisak. 
Prihvaćen je poziv Kluba Križevci za sportske susrete liječenih alkoholičara u Križevcima l9.6.l999.g.
Mr. dr. Vesna Golik-Gruber zamolila je nazočne da se članovi klubova uključe svojim prilozima u podizanje kvalitete Alkohološkog glasnika, a stručne djelatnike - terapeute, da svojim stručnim prilozima pridonesu njegovoj kvaliteti. Napomena vrlo bitna za naš Glasnik, da se redovito podmiruju financijske obaveze klubova, kako bi se omogućilo nesmetano izlaženje Glasnika.

Od 15.4.1999.g. počeo je seminar ''Nauk o obiteljskom život'' u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti u trajanju od osam tjedana. Seminar se održava četvrtkom u l7 sati uz cijenu od 3o kuna po predavanju.

Aktualno pitanje financirana klubova nije mimoišlo ni ovaj sastanak. Vezano za financiranje klubova Zajednica je preuzela obvezu izraditi analizu rada klubova, a uz pomoć klubova. Izrađeni upitnik, koji bi pomogao u izradi analize, što je podijeljen klubovima 9.3.l999., dostavilo je trideset klubova do l3. 4. l999. g., što je 5o posto članova Zajednice klubova. Kako se financiranje odnosi na klubove, neozbiljno je i neodgovorno prema Zajednici i darovatelju da se traženi podaci nisu mogli na vrijeme dostaviti, kako bismo preuzete obaveze mogli na vrijeme ispuniti, Nadamo se da ćemo u buduće biti odgovorniji prema svome klubu, Zajednici i našim mogućim darovateljima. 
  

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org