Up Back Next

Impressum broja 50

  

 

ALKOHOLOŠKI GLASNIK

IZDAVAČ:

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734.

http://members.xoom.com/kla

e-mail: alkoholoski.glasnik@usa.net

Glavni i odgovorni urednik: Vesna Golik-Gruber

e-mail: vgolik@writeme.com

Zamjenik glavnog urednika: Vilko Fekeža

Uređivački odbor: H.Bašić, J.Čelan, S.Jelić E.Kovačević, V.Lojna, D.Moravek, N.Vičić, A.Vukšić.

Vanjski suradnik: A. Čudina, I. Dolenc, M. Gudelj, M. Turk-Kuči, T. Volf, D. Wölfl,

Tehnički urednik: Robert Gruber

Lektor: Lucija Vasilj

Tisak: Tiskara "Puljko", Trakošćanska 16, Zagreb

Naklada ovog broja 850 primjeraka. Cijena pojedinog broja 10 Kn. Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Godišnja pretplata 100 Kn, polugodišnja pretplata 50 Kn uplaćuje se na žiro račun 30102-678-100954 s pozivom na broj 1222147 i naznakom Zajednica KLA, za "Alkohološki glasnik"

Mišljenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa 612-10/96-01-2075 od 12. studenoga 1996. ovaj časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek