Up Back Next

PROBLEM APSTINENCIJE SAMACA

Zvonko   

 

Pitanje se je nametnulo slučajno, inicirano objavljenim podatkom u tisku o broju samaca u Republici Hrvatskoj. Naime, po podacima Državnog zavoda za statistiku 1948. godine u Hrvatskoj je bilo 13,5 % samaca, oba spola, od ukupne populacije. U 1991. godini taj se postotak povećava na 17,8 %. Za očekivati je, da je sada u poslijeratnom razdoblju ta struktura još nepovoljnija, a istraživanja i trend razvoja društva upućuju na daljnje pogoršanje omjera u korist samaca.

Prenošenjem problema na jednu mikrolokaciju, u Klub "Voltino", imamo u razdoblju 1996. do -1999. godine 25 % - 35 % članova kluba samaca u procesu liječenja i apstinencije.

Medu psiholozima i analitičarima, samoća je izbor, uključivanje odgovornosti samo za sebe.

U genezi alkoholizma upravo je razina odgovornosti niska i prema sebi, i prema obitelji, i prema društvenoj sredini.

Ako se prisjetimo da se liječenje alkoholizma temelji na obiteljskom liječenju, da je liječenom alkoholičaru potrebna podrška, da mu je potreban netko u dosezanju slobode, da ima od nekog preuzimati odgovornost za sebe i za druge, da postane relevantan član obitelji i društva, to će nam vrijednost od 35 °/o do malo prije ne posebno riječit podatak poprimiti sasvim drugu dimenziju, postati mora.

Bez namjere da netko bude povrijeđen, u Klubu ''Voltino'' smatramo da je u slučajevima samaca apstinencija teža, da su socijalizacija i stjecanje samopouzdanja složeniji. Komunikacija s okolinom ostvaruje se usporeno.

Iz tih i inih razloga držimo da je važnost kluba neobično važna, a kohezija grupe djelotvorna u povratku iz otuđenja.

U Klubu "Voltino" gajimo stavove i mišljenja da je klub mjesto za početak nove afirmacije, da su pojedine obitelji subjekti s kojima se može podijeliti nešto svoje.

Takvu ulogu kluba, dio sadržaja i oblika rada prepoznajemo u odnosima među našim članovima, u odnosima pojedinca prema grupi, u stabilnosti apstinencije, u relativno malom i beznačajnom osipanju članova i aktivnom sudjelovanju pojedinaca u zajedničkim aktivnostima kluba.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek