Up Back Next

18 GODINA RADA KLUBA "DINKO ŠIMUNOVIĆ"

Josip Čelan   

 

Osamnaesta godišnja skupština Kluba "Dinko Šimunović" održana je u četvrtak, 10. studenoga 1998. godine, s početkom u 17 sati, u prostorijama kluba u Šrapčevoj ulici br. 12. u Zagrebu. Skupštinu je otvorio predsjednik kluba gospodin Tomica Šakić pozdravivši brojne nazočne goste i članove kluba i predložio uobičajeni dnevni red koji je i usvojen. U radnom predsjedništvu bili su predsjednik kluba i dva člana: Branka Beljak i Franjo Jurak te zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Izvješće o radu kluba iznio je Darko Arnold, poprativši izlaganje desecima grafofolija, od kojih tri prilažemo ovom tekstu. Ukratko: prikazan je rad kluba u razdoblju od osamnaest godina. Klub je osnovan početkom 1981. godine na poticaj profesora dr. Vladimira Hudolina. Odvojio se od prvog hrvatskog kluba liječenih alkoholičara, Kluba "Maksimir". Rad je započeo sa sedam liječenih alkoholičara i tri člana njihovih obitelji. Broj članova kluba postupno se je povećavao, te je godine 1986. osnovan novi klub u ondašnjoj općini Maksimir. Broj se članova opet lagano povećavao sve do 1991. god. A onda je započeo Domovinski rat i broj članova naglo je pao.

Do godine 1995. nijedan novi član nije došao u klub. Radili smo sa samo nekoliko starijih članova. Od 1995. godine je broj liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji ponovo u porastu. Tijekom 18 godina u klubu je bolničko liječenje nastavilo 329 liječenih alkoholičara. Uglavnom su upućivani iz Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice". Samo dva bolesnika su došla su iz Psihijatrijske bolnice Vrapče, a tri iz Psihijatrijske bolnice Jankomir.

Udio članova obitelji u liječenju kretao se od 10 do 30 %. Članstvo kluba u odnosu na članove obitelji kretalo se ovako: 181 liječeni alkoholičar dolazio je u klub sa članom obitelji a 148 njih je posjećivalo klub bez obitelji. Jednogodišnja apstinencija bila je znatno bolja u liječenih alkoholičara koji su dolazili s članom obitelji, nego u onih koji su dolazili sami.

Prema podijeljenim diploma za apstinenciju, najveći je broj diploma dodijeljen za jednu godinu apstinencije (54), te 6 za tri godine, 6 za pet godina, 4 za deset godina i jedna za dvadeset godina apstinencije (gospodinu Zdenku Bakele koji je svojim radom i iskustvom mnogo unaprijedio rad našeg kluba).

Među najčešćim uzrocima napuštanja liječenja u klubu navode se:
1. izostanak podrške članova obitelji,
2. neredovite ili loše obavljene patronaže,
3. nedovoljna povezanost bolnice i kluba i
4. izbjegavanje pijenja Tetidisa (Disulfirama).

Nakon blagajničkog izvješća Nadzornog odbora te podjele diploma za trogodišnju uspješnu apstinenciju članova Branka Beljaka, Dragice Hospić i Tomice Šakić, u diskusiji su se za riječ javljali uglavnom nazočni gosti s priznanjem za rad kluba i željama za daljnji uspjeh te pozdravima od njihovih klubova. Od svih diskusija izdvojit ćemo samo posljednju, dragog nam gosta prim. dr. sc. D. Breitenfelda, koji je svojim 35 godišnjim iskustvom u radu kluba došao do brojnih dragocjenih spoznaja što će i nama u radu koristiti.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek