| moravek.org | H.A.M Home


FAQ: hr.alt.med 

 v. 1.07 [html]

- osnovne informacije o news grupi hr.alt.med 
- zadnja izmjena 19.4.2001 (prva verzija 1.5.1996.)

Top of page


 

Što je news grupa hr.alt.med?

hr.alt.med  je lokalna grupa koja je otvorena za raspravu o problemima koji su tematski vezani uz medicinu.

Jezik koji se u pravilu koristi je hrvatski, ali su prihvatljivi i tekstovi na nekom drugom jeziku koji se koristi u Hrvatskoj ili nekom od svjetskih jezika, najčešće engleskom, sukladno opće deklariranim pravilima za lokalne hr.* news grupe.

Top of page


Gdje se grupa prenosi?

Kao lokalna grupa, za sada je dostupna na news serverima 

Moguće je citati i sa drugih servera, pojedini serveri prenijeti će odabrane news grupe na zahtjev. No Moguće je da ako postate sa nekog od tih servisa, da vas post ne bude prenesen na sve news servere (da bude filtriran). 

Top of page


Kako mogu naći arhivu postova na webu?

Inače, ako tražite neku news grupu, općenito se mogu naći o tome korisni savjeti na:

http://starbase.neosoft.com/~claird/news.lists/newsgroup_archives.html

Ukoliko tražite poslužitelj koji prenosi određenu news grupu, isprobajte newzbot searcher. 

Općenite informacije o Usenetu:

http://www.moravek.org/newusers/  
http://www.mioc.hr/~nskoric/usenet/ 

Top of page


Koja su pravila za postanje na ovu grupu?

U skladu s općim preporukama za hrvatske grupe, nije dopušteno krivo predstavljanje ni predstavljanje tuđim imenom. Od toga se možete zaštiti korištenjem softver-a koji generira "otisak prsta" kao što je PGP. Ako želite postati članak iz inozemstva, kontaktirajte nekog od administratora ovih servera.

Top of page


Što nije dopušteno u grupi hr.alt.med ?

hr.alt.med je nemoderirana grupa. Primjenjuju se opća pravila za hr.* news grupe. Ova grupa nije binaries grupa, ako imate potrebu postati takav sadržaj, možete ga postati u neku od tako deklariranih grupa, te označiti Followup-To: hr.alt.med. To se osobito poželjno u slučaju da je post veći od 20 kb. U ovoj grupi možete ostaviti poruku gdje se takav post nalazi. 

Top of page


Što je poželjno u grupi hr.alt.med?

Top of page


Crosspostanje

Cross-post je onaj koji je upućen (dakle, u To: liniji zaglavlja) u vise nego jednu news grupu. Ako je neophodno cross postati, učinite to.

Ako nije, izbjegnite to - može prouzročiti probleme.

Maksimalni broj grupa u koje se smije crosspostati je 10. No 4-5 grupa će najčešće biti dovoljno. Dobro je usmjeriti i Follow-up u jednu ili dvije grupe, jer se nikad ne zna u kojem će se smjeru rasprava odvijati.

Obično ljudi ne gledaju u zaglavlja posta i zbog toga ne shvaćaju da ste cross-postali. Zamislite da želite poslati pismo kao obožavatelj Will Wheatonu i pitate za njegovu adresu, i to istovremeno u grupi rec.tv.star-trek i alt.wesley.crusher.die.die.die?

možete zamisliti vatromet izazvan time što su te dvije grupe spojene zajedno (obožavatelji i mrzitelji).

Značajno je da zapamtite u vezi cross-posta to da ako bilo tko učini follow-up na thread, taj post također ide na sve grupe koje su navedene u zaglavlju (header).

možete to izbjeći na način da provjerite zaglavlje svoga odgovora i izbrišete grupe koje nisu adekvatne vašem odgovoru. Ukoliko bi vas odgovor mogao biti shvaćen izrazito svađalački, tada se radi o flame. Za to je adekvatna grupa hr.alt.flame.flame.flame.

Kod postanja u pojedinu grupu, pridržavajte se nettiquette koja važi za tu grupu, kao i za news grupe općenito.

Posebno bih upozorio na specifičnost hr.fido.* grupa koje prenose news serveri. Ove grupe imaju moderatore i posebna pravila.

- Najvažnije bi bilo spomenuti: ne dopuštaju prenošenje niti najmanjih attachmenta (koristite tada samo cisti tekst). - Ako crosspost ide u ove grupe, pazite da ne koristite HTML u postu, kao niti kodiranje po windows-1250 ili iso-8859-2 standardima.

(koristite najbolje iso-8859-1 standard, dakle bez hrvatskih dijakritičkih znakova).

Za detalje pogledajte FAQ koji se periodički posta u te grupe.

Top of page


Dostupnost ovog FAQ-a

- Ovaj FAQ posta se periodički prema potrebi u grupu hr.alt.med 

- Na webu se nalazi na adresi http://www.moravek.org/ham/faq_med.html 

- Ako imate primjedbe na ovaj FAQ, možete ih uputiti u news grupu hr.alt.med  ili na e-mail: Davor Moravek

Top of page


 Copyright © Davor Moravek, 1996 - 2001. All rihgts reserved.

Home