| home | edukacijamarketing | print - ispis(RTF)


Pristup bolesniku sa dualnom dijagnozom ovisnosti i depresivnog poremećaja


 | UvodMogući pristupi tretmanuDiferencijalna dijagnozaSredstva ovisnosti koje izazivaju depresivne smetnjeSredstva ovisnosti kao pokušaj “samo-liječenja” depresijeTerapijski planOvisnost o alkoholu i depresivnostOvisnost o benzodijazepinima i depresivnostOvisnost o opijatima i depresivnostOvisnost o psihostimulansima i depresivnostPolitoksikomanska ovisnost i depresivnostZaključak |


Uvod

Komorbiditet bolesti ovisnosti sa psihičkim poremećajima relativno je čest. Postavlja se pitanje dijagnoze – da li su psihičke smetnje posljedica bolesti ovisnosti, bilo u okviru apstinencijskih smetnji ili djelovanja sa-mog sredstva ili se radi o dva različita problema, te kako ih tretirati?

Mogući pristupi tretmanu

1. Prvo liječiti bolest ovisnosti, nakon toga psihičke poremećaje
2. Paralelno liječiti bolest ovisnosti sa komorbidnim poremećajima

vrh stranice


Diferencijalna dijagnoza 

vrh stranice


Sredstva ovisnosti koje izazivaju depresivne smetnje

vrh stranice


Sredstva ovisnosti kao pokušaj “samo-liječenja” depresije

vrh stranice


Terapijski plan 

vrh stranice


Ovisnost o alkoholu i depresivnost 

vrh stranice


Ovisnost o benzodijazepinima i depresivnost 

vrh stranice


Ovisnost o opijatima i depresivnost 

vrh stranice


Ovisnost o psihostimulansima i depresivnost 

vrh stranice


Politoksikomanska ovisnost i depresivnost 

vrh stranice


Zaključak 

vrh stranice


© Davor Moravek, 2004. Prezentirano 22.1.2004. na stručnom sastanku Klinike za Psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu. Verzija za ispis (RTF)

vrh stranice


moravek.org