| home| ovisnosti| sadržaj | | 

Grad bi se trebao više angažirati u rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika  

Dr. Slavko Sakoman: Rad na prevenciji ovisnosti nije samo jedna akcija, tribina ili projekt. To mora biti permanentni proces koji uključuje rad stručnjaka s vrtićima, školama, roditeljima i nastavnicima / Ako se djeca sustavno odgajaju tako da budu otpornija na sučeljavanje s drogama, i problem ovisnosti u našem društvu bit će manji / Razred kao terapijska zajednica / Pomoć nevladinih udruga

Do završetka srednje škole u Hrvatskoj je čak 40 posto srednjoškolaca doživjelo barem jedno iskustvo s drogama. Zagrebačka mladež, u odnosu prema drugim gradovima u srednjoj Europi, još ima 30 do 50 posto nižu pojavnost u tzv. rekreativnom ili eksperimentalnom uzimanju lakših droga poput marihuane. Kad je riječ o težim drogama poput heroina, Hrvatska ima manju ukupnu masu narkomana od zemalja srednje Europe. U Hrvatskoj je, pak, problem ovisnika najveći u Zadru, Puli i Splitu. Zagreb je na četvrtome mjestu, a u njemu stopa opijatskih ovisnika na tisuću stanovnika iznosi 5,5. 

Uloga škole i nastavnika 

Kako često ističe psihijatar dr. Slavko Sakoman, rad na prevenciji ovisnosti nije samo jedna akcija, tribina ili projekt. To mora biti permanentni proces, koji uključuje rad stručnjaka s vrtićima, školama, roditeljima i nastavnicima. Jer, ako se djeca sustavno odgajaju tako da budu otpornija na sučeljavanje s drogama, i njihova će pojavnost u našem društvu biti smanjena. Prema mišljenju dr. Sakomana, najčešća pogreška koju čine mnogi kad se susretnu s ovisnikom jest zvanje policije. Ako se njima doista želi pomoći, najvažnije je konzultiranje nekoga s pedagoškim vještinama. 

Ovisnike, drži dr. Sakoman, valja »pomesti« s ulice i spriječiti ih da šire problem. Stoga ih je najbolje što prije staviti u »karantenu«, na liječenje, i tako ih onemogućiti da šire »zarazu«. Ipak, najvažnije od svega provođenje je preventivnih programa od najmanjih nogu. Još u osnovnoj školi valja početi s primarnom prevencijom. 

- Vrlo je važno da se Školski preventivni program, koji djeluje u sklopu Nacionalnog programa za suzbijanje zloporabe droga, kontinuirano provodi. Glavni su nositelji tog programa, koji je krenuo 1998. godine, uhvatio zamah u 1999. i zapeo prošle godine, razrednici i stručni suradnici škole, kao i upućeni i senzibilizirani profesori. Svi oni bolja su solucija i od školskog liječnika, koji ne stigne dobro upoznati svu djecu, rekao je dr. Sakoman. 

Prema tome programu, najvažnije je osposobljavati nastavnike da postanu kreatori »kvalitetne škole«, koja prihvaća različitost, koja ohrabruje i njeguje samopoštovanje djece. Bitna je i stalna komunikacija s roditeljima, kao i pomoć u kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena djece. Škola, nadalje, učenicima mora pružiti specifično obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u vezi s pušenjem cigareta, pijenjem alkohola i uzimanjem droga te im objasniti moguće posljedice i rizike. 

Učenjem socijalnih vještina treba učiti komunicirati, rješavati probleme i krizne situacije te njegovati samopotvrđivanje. Za rizičnu djecu što prije treba početi s diskretnim i personalnim zaštitnim postupkom, kojim se pomaže djeci koja su bilo na koji način ugrožena. 

Razred mora biti spreman djelovati i kao terapijska zajednica te pomagati pojedincima da se nose s vlastitim izazovima. Škola mora pridonositi i poboljšanju mjera sekundarne prevencije ovisnosti, što znači da se što prije otkriju potencijalni konzumenti. Ona mora i dobro surađivati s institucijama u zajednici koje su dužne osigurati odgovarajuću zaštitu, pomoć i nadzor nad učenicima. Kako bi se program provodio što bolje, nužna je i stalna edukacija nastavnika.

Terenski rad s ovisnicima 

- Zagreb je taj školski program pokrenuo samo u elementima i potrebno ga je što prije obogatiti i staviti na višu razinu. Grad bi znatniju pomoć programu mogao pružiti kada bi se aktivnije uključio u organiziranje provođenja slobodnog vremena mladih, kojima su prijeko potrebni lako dostupni sadržaji, rekao je dr. Sakoman. Također je potrebno je, dodao je, da Grad sudjeluje i u edukaciji nastavnika. Njegova zamjerka Gradu vezana je i uz to što još nema naznaka razvoja programa za rehabilitaciju i socijalnu reintegraciju ovisnika. 

Nacionalna strategija, među ostalim, uključuje i građane kao servis koji bi obavljao terenski rad na razini općina i četvrti. Tim tzv. street corner aktivnostima uočavaju se moguće rizične skupine mladeži te im se pristupa na prijateljski i nekonvencionalan način. U to bi se, predlaže dr. Sakoman, mogle uključiti i brojne nevladine udruge. 

Sunčica Dolušić Vjesnik, Utorak, 15. svibnja 2001.


Home