| home| ovisnosti| sadržaj |

Telefonski brojevi u Splitu


ZAVOD za bolesti ovisnosti, sv. Kajo, tel. 217-979, 213-280 i 213-279 (7.30-15).

ZAJEDNICA SUSRET - savjetovalište za prevenciju i posljedice ovisnosti, Stari pazar 2, tel. 345-288 i 361-200 (8-19).

RETO CENTAR - besplatna pomoć ovisnicima, Gornje Rupotine bb - Klis, tel. 240-422 (0-24).

UDRUGA Novi život - za pomoć u rješavanju problema ovisnosti o drogama, Mostarska 17, tel. 362-944 (8-21).

KLUB Liječenih alkoholičara, Zagrebačka 25 - savjeti i pomoć kod problema izazvanih alkoholizmom (9-10 i 16-18), tel. 362-329.

Udruga "Help"; tel. 346-664; Split, Mihovilova širina 1/I
    - rad s ovisnicima o teškim drogama, rad sa srednjoškolskom mladeži - informiranje - posjete komunama

Savjetovalište pri Gospi od Zdravlja; tel. 355-540; Split, Trg Gaje Bulata 3

Liga za borbu protiv narkomanije, 21000 Split, Vukovarska 1, tel. 341-445

Psihološka pomoć za adolescente i obitelj; tel, 591 -377; Split, Kraj Sv. Marije 1/III (na dnu Pjace)

Udruga "Plavi telefon" - Podružnica Split; tel. 343-800; Split, Sinjska ul. 6

Centar za psihosocijalnu pomoć za stradalnike Domovinskog rata; tel. 356-585; Split, Šoltanska 2b

Udruga "MiRTa"; tel. 360-076; Split

Udruga "MI"; tel. 358-840; Split, Hrvojeva 12/I


KB Split; tel. 556-111; Split, Spinčićeva 3

Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju; tel. 355-353; Split, Put Meja 5

Zavod za javno zdravstvo; tel. 515-977; Split, Vukovarska 46

Centar za socijalni rad; tel. 355-233; Split, Gundulićeva 22


Home