moravek.org ovisnosti


Mr. Branko Cvjetković:
"Hoće li svijetom zavladati droga"
Laus, Split, 1999.

Zloupotreba droga jedna je od sociopatoloških pojava koja sa sobom nosi teške posljedice za pojedinca, obitelj, ali i za društvenu zajednicu u cjelini te je postala nerješiv problem suvremenog svijeta. Kako pomoći ovisniku da izađe iz pakla droge i izliječi se od ovisnosti, kako sve to zaustaviti ključna su pitanja na koja autor ove knjige pokušava odgovoriti. I uspješno je odgovorio. Knjiga koja je pred nama plod je višegodišnjeg autorovog rada. Ona u sebi objedinjuje i rezultate istraživanja koja je autor objavio u knjigama "Psihoaktivne droge i njihova zlouporaba" i "Psihoaktivne droge - zamke života". Sama knjiga napisana je na više od dvjestotinjak stranica, a podijeljena je u trinaest poglavlja i dobro opremljena slikama i primjerima iz svakodnevne prakse. Na kraju knjige autor nudi mogući program prevencija ovisnosti i sprječavanja zlouporabe droga te model mogućeg izvedbenog plana prevencije ovisnosti. I po tome knjiga ima posebnu vrijednost. Zanimljivost ove knjige je i to što je napisana razumljivim i za prosječno obrazovanog čovjeka prihvatljivim stilom. To se, naime, djelo čita u dahu. Iako napisana na relativno malom broju stranica, ona dotiče mnoga stručna pitanja u svezi s drogom, a posebice zbog njihove zlouporabe i posljedica koje izazivaju. U svakom retku knjige osjeća se humani pristup čovjeku kao subjektu, a ovisniku posebice, te briga i ljubav autora prema ljudima, osobito prema mladima. Možda je baš u tome posebna i draž i odlika ove knjige. Knjiga je osebujna i zbog toga što na jedan pragmatičan, ali gotovo sveobuhvatan način, sistematizira različite vrste droga, analizira njihova svojstva, način upotrebe i zlouporabe kao i potrebna sredstva kojima se unose u ljudsko tijelo. Uza sve to u njoj su primjeri iz života konzumenata, primjeri posljedica zlouporabe, pa i onih najtragičnijih. Sve je intonirano s jedne strane kao poruka konzumentima da što prije ili sami ili uz pomoć obitelji i društvene zajednice pronađu izlaz iz pakla i, s druge, kao upozorenje onima koji bi se mogli zaputiti stranputicom na opasne posljedice. Knjiga će dobro doći prije svega mladim ljudima, zatim odgojno - obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad te državnim tijelima, sudstvu i policiji, a toplo je preporučujemo svima onima koji žele obogatiti svoje spoznaje o drogi kao jednom od najtežih problema današnjice. Da autor dobro poznaje problematiku o kojoj piše, te da je naglasak stavio na prevenciju, najbolje govori njegova poruka, kojom i završava svoju knjigu: "Tko ne ulaže u prevenciju narkomanije, plaća životima njezine posljedice."

Velimir Karabuva
(Školske novine broj 37 - 1999.)