| home| ovisnosti| sadržaj |

 

ZAŠTO JE OTIŠAO PREDSJEDNIK VLADINE KOMISIJE 
ZA SUZBIJANJE ZLOPORABE NARKOTIKA


Slavko Sakoman: Smijenilo me i Mesićevo pomilovanje dilera!

Uzroci moje smjene leže u protivljenju kampanji za dekriminalizaciju lakih droga, kao i nedavnoj odluci Predsjednika Republike o pomilovanju splitskih dilera. Politika je suzila autonomiju struke, jer su neki željeli preko toga aktualnog pitanja brzo napredovati, ističe Sakoman

Piše: Diana BAŠIĆ, Hina

Slavko Sakoman više nije predsjednik Vladine Komisije za suzbijanje zloporabe droga, a na njegovo mjesto je imenovan dr. Ante Barbir, inače pomoćnik ministrice zdravstva.
— Ne živi se od politike, nego od rada i od stručnjaka. Ne želim osporavati Vladine odluke, ali je činjenica da je na moje mjesto stavljen dr. Ante Barbir koji ionako ima dosta posla i bez toga i koji nije stručnjak, te ne poznaje problematiku ovisnosti — kazao je dr. Sakoman. Zbog smjene je dovedeno u pitanje i daljnje funkcioniranje nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga, te je iskazao žaljenje što mu nitko od mjerodavnih nije niti zahvalio na njegovu požrtvovnom radu na suzbijanju narkomanije i liječenju:
— Ne znam komu je ovo trebalo. Da nije bilo mene i nekih mojih prijatelja, vi biste u Splitu imali 50 puta veći problem s narkomanima nego što ga ovako imate — zaključio je dr. Sakoman.
Dr. Sakoman je izjavio da uzroci njegove smjene leže u njegovom protivljenju kampanji za dekriminalizaciju lakih droga, kao i nedavnoj odluci Predsjednika Republike o pomilovanju nekolicine splitskih dilera. Dio problema uzrokovali su, tvrdi Sakoman, politički obojeni programi za suzbijanje zlouporabe droga, prije svega oni SDP-a i HSLS-a. Sakoman dodaje kako je, braneći struku i Nacionalni program, doveo u pitanje i koncept borbe protiv zlouporabe droga koji je donio Grad Zagreb.
— Smatram da je politika suzila autonomiju struke, jer su neki željeli preko toga uvijek aktualnog pitanja brzo napredovati, ističe Sakoman.
O smjeni smo upitali i neke od splitskih stručnjaka na području suzbijanja ovisnosti.
Tako Ante Brnić, u ime nevladine udruge Novi život, kaže kako ga smjena dr. Sakomana nije iznenadila budući da nakon donošenja dobre Nacionalne strategije koju je izradila Sakomanova komisija, nije napravljeno ništa na njezinu provođenju.
— Mi smo životno zainteresirani za provedbu onog dijela Strategije koji govori o samom liječenju ovisnika, jer su do sada izvanbolnički centri za liječenje ovisnosti i komune bili prepušteni sebi samima.
Očekujemo od dr. Barbira da operacionalizira Nacionalnu strategiju, te da u donošenju novoga Zakona o drogama sudjelujemo i mi iz udruga, izjavio je Brnić. Sestra Bernardica, utemeljiteljica Zajednice "Susret" nam je rekla da smjenu dr. Sakomana ne može komentirati, jer joj nisu poznate okolnosti pod kojima je nastupila, a od novog predsjednika Komisije očekuje da će biti djelotvorniji od svoga prethodnika. Ravnateljica Zavoda za bolesti ovisnosti "Sveti Kajo" Anita Čudina istaknula je kako joj je neshvatljivo da se stručnjak kakav je dr. Slavko Sakoman smjenjuje dok je na službenom putu, te je naglasila kako se pita tko je uopće kompetentan smijeniti osobu čiju je Nacionalnu strategiju u suzbijanju ovisnosti Vijeće Europe ocijenilo najvišim ocjenama.
— Držim da je dr. Barbir tek privremeno rješenje, jer na tom mjestu ipak treba biti osoba koja poznaje problematiku ovisnosti — zaključila je Čudina.
Andrea Russo, stručna suradnica za probleme narkomanije u gradu Splitu, kaže da od dr. Barbira očekuje da proširi Komisiju s većim brojem stručnjaka. — Struka treba biti na prvom mjestu, a ne da odluke donosi nekolicina ljudi, kao što je bio slučaj do sada — kazala je Andrea Russo.
Protiv smjene dr. Slavka Sakomana se oglasio Klub mladih Demokratskog centra. Oni ocjenuju da taj potez ukazuje na pripremu 'povoljne klime' za dekriminalizaciju lakih droga, kojoj se mladi DC-a protive.

SLOBODNA DALMACIJA, 18. 10. 2000.

Dr. Slavko Sakoman

NOVOIMENOVANI PREDSJEDNIK
Dr. ANTE BARBIR
O VLADINOJ ODLUCI
Nije bilo rezultata

Vlada je ocijenila da dosadašnji rad Komisije za zlouporabu droga nije polučio dobre rezultate jer je broj ovisnika rastao iz godine u godinu, pa tu treba tražiti razloge za smjenu dosadašnjeg predsjednika Komisije dr. Slavka Sakomana, izjavio je pomoćnik ministrice zdravstva dr. Ante Barbir, ujedno i novi predsjednik Vladine Komisije.
Osnova za provođenje Nacionalnog programa za suzbijanje zlouporabe droga jest donošenje zakona o suzbijanju zlouporabe, koji će Ministarstvo zdravstva ovih dana uputiti Vladi.
Dr. Barbir upozorava da je taj zakon trebao biti usvojen još 1994. godine. Dr. Sakoman će, kaže Barbir, moći i dalje svojom stručnošću pridonositi radu Komisije kao jedan od 13-orice njezinih članova. No, Vlada želi intenzivniju međuresorsku suradnju u suzbijanju droga, za što će ubuduće biti odgovoran novi predsjednik Komisije.


Home