| home| ovisnosti| sadržaj |
N V O
S   A  N  U  S
Prijedor, RS, BiH
H o m e P a g e

Ko smo mi?

Neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje koje na načelima tolerancije, razumijevanja i saradnje podržava aktivno učešće pojedinaca i grupa u stvaranju građanskog društva i demokratije.

Čime se bavimo ?
Edukovanjem građana pomažemo im da preuzimaju aktivniju ulogu u razvoju demokratskog društva. U tu svrhu organizovali smo niz seminara, okruglih stolova i tribina. Neke od tema su bile:
 • Prevencija SIDE i raznih vrsta ovisnosti,
 • Problemi životne sredine,
 • Mirno rješavanje sukoba.
Zašto je naš rad potreban ?
Svjesni smo svoje pozicije zemlje u tranziciji, tj. da se nalazimo u prelaznom demokratskom procesu i da je potreba za edukacijom građana izražena. Ovim ćemo postići razvoj sposobnosti građana da sudjeluju u društvenim procesima, procesu odlučivanja, te da osjete potrebu za samoorganizovanjem, da bi tako doprinjeli pozitivnim promjenama u njihovom okruženju.
Šta smo dosada ostvarili ?
 • Uz pomoć NDI informisali i edukovali građane za izbore i uključili ih u proces nadgledanja.
 • Edukovali članstvo iz više oblasti: prevencija SIDE, prevencija ovisnosti, nenasilna komunikacija, tolerancija, izgradnja mira, zastupanje, izgradnja kapaciteta.
 • Potpisali protokol o saradnji sa NBV Šsvedska, Trezvenost - Sarajevo po pitanju suzbijanja ovisnosti.
 • Stalni smo članovi omladinske mreže hCa BiH
 • Organizovali smo 4 konkursa likovnog i literarnog stvaralaštva mladih, sa temama "Čovjek i priroda" i "Droge u svijetu"
 • Organizovali smo 5 radionica o sidi i jednu tribinu na tu temu-
 • "EKO škola na Kozari" i "Ostrvo zdravlja" dva su završena projekta u saradnji sa REC Sarajevo.
 • "Izgradnja povjerenja" projekat je rađen uz pomoć SOROŠ-a.
 • 2 ekonomska projekta koje je podržao UNHCR više nisu pod našim okriljem jer su se koordinatori istih odvojili u novoformirane NVO-e.
 • nedavno smo kao jedina NVO iz Republike Srpske, postali članovi republičkog koordinacionog tijela za pitanja zaštite životne sredine kojeg su do tada sačinjavali ministri i naučni radnici iz oba entiteta u BiH.
Planovi za budućnost . . .
 • Konačno opremiti kancelariju i zaposliti bar jednog člana.
 • Upriličiti tribine sa temama koje žele građani.
 • Raditi na uspostavljanju povjerenja povratnika sa domicilnim stanovništvom.
 • Nastaviti rad na prevenciji SIDE i narkomanije kao i ostalih ovisnosti.
 • Edukovati građane o AGENDI 21 i informisati poslanike u skupštini grada o mogućnosti izrade LEAP-a, te konvencijama koje je potrebno potpisati (ako želimo u Evropu) i koje su dio aktivnosti zemalja u tranziciji po pitanju zaštite okoline.
Kontakt osoba SANUSA: Mirjana Maksimović

79101 Prijedor,

Pećani B2/5

RS, BiH

Tel: ++387 52 232 828

Fax: ++387 52 233 939
E-mail: jelena@ets.org.yu
Web: www.prijedor.com/sanus

Home