| home| ovisnosti| sadrľaj |
PILOT PROJEKT CENTRA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI GRADA ZAGREBA I XV. GIMNAZIJE u trajanju od 6 tjedana pocevsi od 16.02.2000.
A. PRIPREMNA FAZA Uvodno sastanak voditelja Programa s ucenicima - polaznicima radionica: - okvirno izlaganje o svrsi i cilju Programa, te o principima grupne diskusije - obavijest o temama, terminima i voditeljima za svaku pojedinu grupu i radionicu - uvodna provjera znanja i stavova ucenika o drogama. Primjenjuju se ankete koje ispituju stav ucenika prema zdravlju, drogama i znanju ucenika o drogama. Ucenici ukljucenih razreda dijelit ce se na 2 podgrupe. Rade 4 tematske cjeline u obliku radionica. Naslovi grupa su: 1. Sto su droge 2. Tulum 3. Prijatelj mi se drogira 4. Ja i starci B. RAD U GRUPI Osnovni brojcani pokazatelji: - ukupan broj ucenika:cca 60 ucenika (ukljuceni 1.c i 3.g) - broj ucenika u grupi: cca 15 (polovica razreda) - broj grupa: 4 - broj radionica/tema (po grupi):4 - vrijeme odrzavanja radionica: jedamput tjedno, 60 min - voditelji radionica: strucnjak Centra, razrednik (ili neki drugi nastavnik) U projekt su ukljuceni: razrednica 1.c prof. Voeglein, razrednica 3.g i ujedno i skolski psiholog prof. Vucetic, pedagog prof. Zibert i prof. Novakovic. Programom je planirano da se, kroz grupnu diskusiju, obradi ukupno cetiri teme i jednak je za svaku od 4 predvidene grupe. Ukupno bi se, dakle, odrzalo 16 radionica. C. ZAVRSNA FAZA Program zavrsava plenarnim sastankom voditelja, polaznika radionica, te njihovih roditelja. Ukljucuje: - zavrsnu diskusiju (komentari, dojmovi, zakljucci) - zavrsnu provjeru znanja i stavova ucenika i nastavnika o drogama Rezulatati uvodnog i zavrsnog testiranja se naknadno statisticki obraduju i analiziraju, o cemu se izvjescuje skolska uprava i sudionici Programa.

Home