| home| ovisnosti| sadržaj |

Izvod iz:

Očevidnik humanitarnih organizacija koje imaju suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći

  HELP – Split, Udruga za pomoć mladima
Split, Mihovilova širina 1/I
Tel:  021/49-078
Fax: 021/360-650

Suglasnost MRSS:
RBU: 
Područje djelovanja:
Ovlaštene osobe:
Klasa: 550-01/92-01/256, Urbroj: 524-04/2-92-0002, 12.01.93.
00000028
Republika Hrvatska
Mario Puljiz, predsjednik

Djelatnost po rješenju:
Neposredno pružanje potrebne pomoći djeci i mladima, koordiniranje rada svojih humanitarnih sekcija; suradnja s vanjskim i domaćim hum. org.; prikupljanje financijskih sredstava, otvaranje savjetovališta za mlade, posjećivanje djece u bolnicama; zaprimanje, prikupljanje, skladištenje i distribucija humanitarne pomoći, a sve sa ciljem zaštite djece od ratnih trauma i svih drugih konflikata, borbe protiv zlouporabe djece u bilo kojem obliku, pružanja pomoći prognanoj i izbjegloj djeci, primarne i sekundarne prevencije droge...


Home