| home| ovisnosti| sadržaj |

SAD su '98. potrošile više za posljedice zlouporaba opijata nego zdravstvo

Na posljedice zlouporabe droga, alkohola i cigareta Sjedinjene Države su 1998. potrošile 620 milijardi dolara što je iznosilo 13,1% njihovog godišnjeg proračuna.

Samo 4% tog iznosa potrošeno je na sprječavanje i liječenje dok je ostatak otišao na socijalnu zaštitu, administraciju i edukaciju.

Svota koju SAD troše za zlouporabu droga jednaka je onoj koju izdvajaju za visoko obrazovanje te 2% više od svote koja ide za zdravstvenu zaštitu.

 Monitor , Izvor- iscrpnije


Home