| home| ovisnosti| sadržaj |

From: "Davor Moravek" 
Subject: - skolski preventivni program (Re: Program srednjih skola)
Date: 9. veljača 2001 13:10

Dakle, malo ozbiljne literature:

B. Cvjetković: Hoće li svijetom zavladati droga. Laus, Split, 1999.
ISBN 953-190-047-7

Citat iz predgovora (napisao Mr.sc. Mato Arlović)

... " U Republici Hrvatskoj zloupotreba droga prisutna je u posljednjih tridesetak godina, ali u prva dva desetljeća u gotovo zanemarivom obliku i intenzitetu. Nažalost, u posljednjih desetak godina, poglavito zbog rata i cjelokupne tranzicije, ona doživljava pravi procvat, poprima zabrinjavajuće,
a u nekim gradovima i zastrašujuće razmjere.

Time nije razlog samo želja i potreba za drogom već i pojačano, agresivno djelovanje narkomafije na hrvatskom prostoru, kao jednom od putova za prenošenje droga ali i jednom od novih tržišta. Znano je da je neovlašteno bavljenje prometom droga s radno-gospodarskog stajališta "čista" djelatnost,
koja ne zahtjeva velike "radne" napore, kako bi to naš narod rekao da je to "gospodski posao".

..." valja imati vidu aktualnost društvenog, političkog i međunarodnog trenutka u kojem se nalazi Republika Hrvatska. Moglo bi se reći da je ona za narkomafiju "Bogom dani" prostor za osvajanje i širenje svoje djelatnosti.

Pored procesa tranzicije kroz koji prolazi, Hrvatska je prošla i faze obrambenog i oslobodilačkog rata. U razrješavanju ratnih sukoba i traganju za trajnim i pravednim mirom na prostoru naše zemlje u Hrvatskoj je na različite načine bila prisutna međunarodna zajednica, a najkonkretnije putem zaštitnih snaga. Sve su te okolnosti pogodovale narkomafiji za njezinu djelatnost..."

..." Zbog ukupnih prilika u kojima se naša zemlja našla stvoreni su gotovo idealni uvjeti da se osvoji ovo tržište. Ovdje imam na umu ... umiješanost međunarodne zajednice u rješavanje ratnih sukoba u našoj zemlji, pa i u prostoru bivše Jugoslavije u cjelini. Preko humanitarne pomoći, međunarodnih snaga za promatranje, zaštitu itd. otvorio se kanal za slanje droge prema Republici Hrvatskoj, a preko nje i prema drugim zemljama na zapadu i sjeveru Europe. Dostatno je pronaći ljude u tim sredinama koji će za drogu ili za novac obaviti posao. Kad se uzme struktura i sastav svih tih snaga po državnoj pripadnosti, onda je jasno da se samo preko njih može stvoriti mreža za promet droge prema svim zemljama Europe i ostalog bogatog svijeta"...


Ovih par citata, koje je briljantno uočio Mr.sc.Mato Arlović (inače i cijenjeni političar) ukazuju na širinu problema.

U knjizi D.C. Jordana, jasno su iznesene teze koje objašnjavaju proces stvaranja "Narkodržave".
URL: http://www.moravek.org/ovisnosti/narkodrzava.htm

U sadašnjem trenutku, borba protiv korupcije, učvršćivanje pravne države, te rad na što široj prevenciji (a što je predviđeno i školskom preventivnim programom) uz programe odvikavanja i liječenja, čimbenici su kompleksnog procesa smanjivanja ponude i potražnje opojnih sredstava.

Davor
--
http://www.moravek.org


Home