| home| ovisnosti| sadržaj |

Hrvati popuše 12 tona marihuane godišnje! 

 Uživatelji narkotika u Hrvatskoj godišnje "popuše" 12 tona marihuane, "uživaju" u pola tone heroina, 150 kilograma kokaina te dnevno "potroše" oko 51 tisuću doza raznih vrsta opojnih sredstava!

Trgovanje drogom s prometom od oko 400 milijardi dolara (USD) čini oko 8 posto cjelokupne međunarodne trgovine u svijetu danas. Prema analizama hrvatske Vlade o zloporabi droga, zarada od ilegalne trgovine opojnim sredstvima u Hrvatskoj kreće se oko sume od 800 milijuna kuna. U siječnju 1998. godine u Americi je pokrenut proces edukacije mladih o škodljivosti droga u što su uključene propagandne poruke, edukativni materijali, otvorene su web stranice, postavljeni su posteri, pojavili su se slogani na kino zaslonima... 

Na projekt je u pet godina potrošeno oko 2 milijarde USD. Dovoljno je reći da se 80 različitih poruka moglo naći na 2.500 različitih medija! Hrvatska nacionalna strategija suzbijanja zla našeg vremena usmjerena je prema zločincima, ovisnicima i zdravima, stoji u napisu "Droga kao proizvod" objavljenom u časopisu Marketing u praksi. Hoće li se hrvatska strategija pokazati učinkovitom? Naime, istraživanja u Americi pokazuju da gotovo polovina mladih Amerikanaca ima priliku vidjeti jednu ili više antidrogeraških poruka jednom dnevno ili češće, a droga još uvijek predstavlja nemali američki problem. 

HINA 27.01.2001. klik.hr , Vjesnik


Home