| home| ovisnosti| sadržaj |

Eskalaciona hipoteza

Mišljenja da kanabis predstavlja prijelaznu fazu prema drugim, jačim drogama također nisu potvrđena istraživanjima.

Prema podacima iz istraživačkih centara za ovisnost u Lexingtonu i Forh Worthu, 70% tamo liječenih ovisnika o heroinu uzimalo je marihuanu prije nego sto je prešlo na heroin. Ti podaci su poslužili za stvaranje tzv. eskalacione hipoteze ("stepping-stone hypothesis") prema kojoj uživanje marihuane dovodi do uživanja heroina, a marihuana je zapravo samo početna faza, samo uvod u potrošnju heroina.

Ta je hipoteza u svijetu odavno odbačena ali se u nas sve češće ponavlja, pa ćemo se na njoj ponešto zadržati. Treba reci da je seriozni istraživači nisu nikad ni prihvatili i da je to primjer nenaučnog i nekritičkog donošenja zaključaka.

Naravno, bolesnici u bilo kojoj bolnici a naročito psihijatrijskoj, pa ni oni u Lexingtonu, nisu reprezentativan uzorak populacije izvan bolnice, pa se na njima ne može studirati procese koji se odvijaju u društvu.

Nadalje, ne samo 70% već približno 100% ovisnika o heroinu trošilo je ranije kavu ili čaj. Prema spomenutom neznanstvenom načinu zaključivanja, s obzirom na veći postotak prethodne potrošnje kave ili čaja, trebalo bi zaključiti da oni dovode do potrošnje heroina, vise nego marihuana.

Takvi su zaključci, naravno, neodrživi.

U SAD ima približno 500 000 ovisnika o heroinu. Da je 70% svih njih počelo s marihuanom, kao oni iz Lexingtona i Foth Wortha, to bi značilo da u SAD ima svega oko 350 000 ovisnika o heroinu koji su počeli s marihuanom. Uzmemo li u račun da u SAD ima oko 45 000 000 ljudi koji su uzimali marihuanu, to bi značilo da je svega 0,77% prešlo na heroin. Dugim riječima, preko 99% uživalaca marihuane nikada ne pređe na heroin.

Većina pušača marihuane nikada ne prelazi ni na druge jace droge. Ipak, također je istina da su mnogi ovisnici o heroinu ranije uzimali, ili još uvijek povremeno uzimaju, marihuanu. 

Čini se da se prijelaz na druge, jace droge uvijek vise svodi na povezanost s određenim supkulturnim grupama i ilegalnim distribucionim sistemima u kojima su kontakti s ljudima koji uzimaju i (ili) prodaju druge droge vrlo intenzivni, nego na učinak samog kanabisa....

Izvor: dr Vladimir Kušević "Zloupotreba droga", GZH 1987.g str. 128-129.. 


Home