| home| ovisnosti| sadržaj |

O PUŠENJU...


ZABRANA PUŠENJA NA POSLU POMAŽE PUŠAČIMA U ODVIKAVANJU

Zabrana pušenja na radnom mjestu može pomoći zaposlenima da prestanu pušiti, izvješćuju istraživači u "Journal of Public Health". Istraživanje je pokazalo da je više od 26 posto pušača kojima je pušenje na poslu zabranjeno prestalo pušiti u roku od šest mjeseci, u usporedbi s 19 posto pušača kojima pušenje na poslu nije zabranjeno.

"Pravila koja ograničavaju pušenje na radnom mjestu možda smanjuju učestalost pušenja jer smanjuju prilike u kojima se smije pušiti i povećavaju društvenu potporu za prestanak pušenja", pišu dr. Joel M. Moskowitz i njegovi kolege s kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu i San Franciscu. Njihovo je istraživanje pokazalo da je za zaposlenike korisno ako u njihovoj sredini postoje stroga pravila o pušenju. Moskowitz je kazao kako nema mnogo dobrih metoda za smanjenje tereta koji pušenje predstavlja za zdravlje bilo kojeg društva. Novo istraživanje pokazuje da bi prihvaćanje zakona o radnim mjestima na kojima je pušenje apsolutno zabranjeno znatno smanjilo broj pušača i izloženost nepušača dimu.


AKO JE MAJKA PUŠILA U TRUDNOĆI I NJEZINO ĆE DIJETE VJEROJATNO BITI PUŠAČ

Američki istraživači su otkrili nove dokaze da će djeca žena koje puše u trudnoći biti sklonija tome da u mladosti i sama probaju duhan. Marie Cornelius i njezini kolege s medicinskog fakulteta Sveučilišta u Pittsburghu kažu kako je otprije poznato da nikotin prolazi kroz posteljicu, a njihovo istraživanje pokazuje da to na neki način mijenja mozak nerođena djeteta i povećava vjerojatnost da će i ono biti pušač.

"Uloga prenatalne izloženosti duhanu zanemarena je kao faktor rizika za početak pušenja među mladima", kazala je Marie Cornelius. "Naša otkrića pokazuju da izloženost fetusa duhanu ima snažan utjecaj na početak pušenja u djece."

Pušenje u trudnoći ima niz posljedica na dijete, od rizika za problematično ponašanje, jezične probleme i poteškoće pri čitanju do utjecaja na rad pluća u odrasloj dobi. Ispitivanja pokazuju i to da je za djecu pušača vjerojatnije da će i sama pušiti. Marie Cornelius i njezini kolege pitali su 589 desetogodišnjaka jesu li ikad pušili. Majke više od polovice njih pušile su u trudnoći petnaestak cigareta dnevno.

Samo je 6 posto djece kazalo kako su eksperimentirali s duhanom, no za tih 37 djece bilo je mnogo vjerojatnije da su u maternici bila izloženi duhanu, izvješćuju u časopisu "Nicotine & Tobacco Research". "Drugi faktori koji upućuju na korištenje duhana su: prijatelji i kolege koji puše, dječja delinkvencija te depresija majke i djeteta", kazala je Marie Cornelius.

Ispitivanja štakora i drugih životinja pokazala su da pušenje utječe na mozak fetusa koji se razvija. "Oštećenje središnjeg živčanog sistema kasnije se može izraziti kao impulzivnost, manjak koncentracije, agresija, depresija i tjeskoba te može izazvati osjetljivost djeteta koja može pridonijeti njegovoj slabijoj prilagodbi okolini i većoj vjerojatnosti ranog početka pušenja", kazala je Marie Cornelius. Istraživači su otkrili da 20 posto Amerikanki puši za vrijeme trudnoće, unatoč upozorenjima o štetnosti pušenja.

ekologija.net


Home