moravek.org | ovisnosti


ZASTUPNIČKI DOM:
Dr. SLAVKO SAKOMAN O ZLOUPORABI DROGA

Epidemiju narkomanije mora zaustaviti vrh države!

- Hrvatska je prošle godine izgubila oko 1500 mladih ljudi, u prosjeku starih 21 godinu, u najtežoj kategoriji heroinske ovisnosti. Evidentirano je 980 novih teških heroinskih ovisnika, a barem 50 posto njih još nije liječeno! - kazao je jučer dr. Slavko Sakoman, predsjednik Državne komisije za suzbijanje uporabe opojnih droga pred Zastupničkim domom. Raspravljalo se o analizi stanja zloporabe droga u Hrvatskoj i o ocjeni kvalitete provedbenog programa nacionalne strategije suzbijanja zloporabe droga za prošlu godinu.

Dr.Sakoman upozorio je da je od 1990. do 1999. sa 4000 broj ovisnika narastao je na 13.000, te da je oko 50 posto liječenih heroinskih ovisnika u vrijeme prvog liječenja već bilo zaraženo hepatitisom B i C. Kazao je da se od prodaje droga organiziranom kriminalu godišnjem odlije oko 800 milijuna kuna, te smatra da nacionalni program nije odradio svoje zadaće.
- Nijedna država na svijetu nije uspjela zaustaviti svoju epidemiju dok god nije najviši vrh države rekao da se to mora učiniti. Temelj provođenja nacionalnog programa mora biti odgovornost države, njezinih tijela i institucija - kazao je Sakoman.
U vezi s dekriminalizacijom droga Sakoman je kazao kako se protivi ukidanju spornog članka Kaznenog zakona. Založio se za to da se u sklopu Zakona o sprečavanju neovlaštene uporabe opojnih droga prekršajno regulira neovlašteno posjedovanje neznatnih količina droge za osobnu uporabu.
Odbor za obitelj, mladež i sport predložio je da se Vlada zaduži da do 1. listopada ove godine predloži Zakon o sprečavanju neovlaštene uporabe opojnih droga. Odbor za rad i socijalnu politiku predložio je da Vlada osigura novac za provođenje mjera.
Do kraja jučerašnjeg dijela sjednice zastupnici su raspravljali o teškom problemu droge i isticali potrebu i edukacije i prevencije i liječenja, a upozoravali su i na to da najteži oblici narkomanije počinju s marihuanom. U raspravi je više puta istaknuto da na ovoj temi, bez obzira na stranačke boje, zastupnici ne smiju skupljati političke bodove. Bilo je i sasvim različitih mišljenja - dr. Jure Radić (HDZ) misli da su sve droge jednako opasne i da nema lakih i teških droga, a Sanja Kapetanović (SDP) smatra da ima lakih i teških droga. Rasprava se nastavlja danas u 9.30 sati. roga.
Dorica Nikolić (HSLS) upozorila je da se na ulici raspačava i metadon.


Večernji list, Utorak 21.6.2000.

Sabor prihvatio program suzbijanja zlouporabe droga

U posljednjih 10 godina broj ovisnika o drogi porastao je u Hrvatskoj s 4.000 na čak 13.000. Samo je prošle godine broj teških ovisnika o heroinu porastao za 1.500 mladih ljudi.

Zastupnički dom Sabora prihvatio je danas program izvršenja Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Hrvatskoj u 2000. Porazni su podaci o rastu broja ovisnika o drogi, pa suzbijanje zlouporabe droge mora biti jedan od
nacionalnih i političkih prioriteta, istaknuto je u dvodnevnoj raspravi.

U posljednjih 10 godina broj ovisnika o drogi porastao je u Hrvatskoj s 4.000 na čak 13.000. Samo je prošle godine broj teških ovisnika o heroinu porastao za 1.500 mladih ljudi, prosječno starih 21 godinu, dok je čak 30 posto mladih ljudi na kraju srednjoškolskog obrazovanja već imalo iskustva s nekom vrstom droga. To su podaci koje su zastupnici često isticali u svojim raspravama.

Pritom su se založili za hitno donošenje zakona o sprječavanju neovlaštene uporabe droge, veća sredstva iz državnog proračuna za borbu protiv zlouporaba droge, ustroj centara za izvanbolničko liječenje ovisnosti, medijske kampanje protiv zlouporabe droge, kao i sredstva za školske preventivne programe.

Većina ih je istaknula i to kako neće biti rezultata, dok se ne suzbije organizirani kriminal, koji od prodaje droge godišnje zaradi više od 800 milijuna kuna. Stoga su se založili za oštre kazne protiv onih koji proizvode drogu ili na njoj zarađuju.

Cilj je ovoga programa, kako ističe voditelj Vladine komisije za suzbijanje zlouporabe droge dr. Slavko Sakoman, prepoloviti broj teških ovisnika u iduće dvije-tri godine na oko 700. No, to se, zaključio je, neće moći postići bez potpore samog vrha države, te angažiranja svih društvenih institucija.

Zastupnički je dom prihvatio i nekoliko zaključaka u svezi sa suzbijanjem zlouporabe droge. Tako je, među ostalim, prihvatio prijedlog Vlade da Ministarstvo zdravstva bude nadležno tijelo i nositelj aktivnosti na osnivanju međuresornog povjerenstva koje će koordinirati sve aktivnosti vezane uz provođenje Nacionalne strategije. Vlada je, pak, zadužena da svakih šest mjeseci izvješćuje Dom o rezultatima Nacionalne strategije, dok je Vijeće HRT-a zaduženo da posebnu pozornost posveti programima edukacije u sprječavanju zlouporabe droga.

Dom je nastavio s radom raspravom o dva prijedloga zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije. Jedan je predložila Vlada, a drugi Klub zastupnika HDZ-a. Osnovna je razlika između tih prijedloga u tomu što HDZ predlaže da se revizija provede u svim bivšim društvenim poduzećima koja su privatizirana, dok Vlada smatra da bi se to trebalo provesti samo u onim poduzećima za koje stigne zahtjev za to zbog sumnje u nezakonitosti tijekom privatizacije.
HINA 21/06/00


Za deset godina broj ovisnika u Hrvatskoj porastao sa 4.000 na 13.000

Za bitku protiv zloporabe droge namijenjeno je manje novca negoli je plaća jednog nogometaša Dinama, upozorio predsjednik Nacionalnog programa za sprečavanje zloporabe droga dr. Slavko Sakoman/ Procjenjuje se da se u prometu droga u Hrvatskoj vrti oko 800 milijuna kuna godišnje / U raspravi je ocijenjeno da je dosadašnji je način suzbijanja ovisnosti nedostatan te da je nužno što prije donijeti zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga / Svi klubovi zastupnika, osim SDP-ova, suglasni da nije pravo vrijeme za liberalniji odnos prema drogama

ZAGREB - U središtu rasprave Zastupničkoga doma u utorak bila je analiza stanja zloporabe droga u Hrvatskoj, ocjena kvalitete provedbenog programa Nacionalne strategije suzbijanja zloporabe droge u prošloj godini i prijedlog provedbenog programa za ovu godinu. U uvodnom izlaganju predsjednik Nacionalnog programa za sprečavanje zloporabe droga prof. dr. Slavko Sakoman iznio je alarmantan podatak da je u posljednjih deset godina porastao broj ovisnika sa 4.000 na 13.000 teških ovisnika. Sakoman je također iznio da je lani zabilježeno 1.500 novih ovisnika, starih oko 21 godine, ističući kako zbog droge Hrvatska trpi i znatne gospodarske štete. Procjenjuje se da se u prometu droga vrti oko 200 milijuna maraka ili 800 milijuna kuna na godinu. Sakoman upozorava i na to da je oko 50 posto narkomana u Hrvatskoj zaraženo B ili C hepatitisom, poglavito u Splitu gdje je 80 posto intravenoznih ovisnika zaraženo hepatitisom C. Cijena specifična liječenja takvih bolesnika je oko 25.000 maraka. Sve to govori da bi Hrvatska morala poduzeti ozbiljne mjere protiv organiziranog kriminala, ali i namijeniti više novca primarnoj prevenciji, odnosno školskim preventivnim programima, jer se pokazalo da je to i najbolji put sprečavanja širenja ovisnosti. Sakoman zaključuje da zloporaba droga dosad nije bila na listi nacionalnih i političkih prioriteta i da su zbog toga tome namijenjena skromna novčana sredstva nedostatna za liječenje ovisnika.

Kao primjer nedostatnih sredstava, Sakoman je naveo da je za bitku protiv zloporabe droge namijenjeno manje sredstava negoli je plaća jednog nogometaša Dinama. Sakoman je također istaknuo da se Komisija protivi potpunu ukidanju članka 173 Kaznenog zakona, odnosno da se svako posjedovanje opojne droge i dalje tretira kao kazneno djelo. Međutim, zauzima se za to da se prekršajno kažnjavaju oni koji posjeduju manje količine droge za vlastitu uporabu. Naknadno bi se trebalo odrediti koja je to količina, pa predlaže da se kao model uzme austrijski zakon. Uslijedila je rasprava klubova zastupnika i dosadašnji je način suzbijanja ovisnosti ocijenjen nedostatnim, upozorivši na manjak novca kojima bi se pomoglo ovisnicima. Također je istaknuto da je nužno što prije donijeti zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga, koji je odavno trebao biti u saborskoj proceduri. Svi klubovi zastupnika, osim SDP-ova, većinom su suglasni da nije pravo vrijeme za liberalniji odnos prema drogama. Govoreći u ime Kluba HDZ-a, Ivica Kostović kaže kako je ta stranka odlučno protiv svake zloporabe droga. Upozorio je na podatak Instituta ťIvo PilarŤ, prema kojem je 30 posto mladih u Hrvatskoj imalo neko iskustvo s drogom. Istaknuo je kako se taj problem nepotrebno politizira, dodavši kako je nedopustivo da je Vlada za ovu godinu odobrila manje novca za tu namjenu.

Dodao je da je HDZ protiv dekriminalizacije droga. Andro Vlahušić (HSLS) upozorava na to da je program zapravo lista želja, ali da je u vezi s provedbom vrlo upitan. Predložio je da se Komisija za sprečavanje zloporabe droga ustroji na razini Vlade, kao i Komisija za suzbijanje korupcije, i da koordinator bude potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti, jer, prema njegovu mišljenju, Ministarstvo zdravstva to ne bi moglo tako kvalitetno učiniti. Petar Turčinović, govoreći u ime Kluba IDS-a, istaknuo je da je nedopustivo da su iz proračuna za suzbijanje ovisnosti za ovu godinu predviđeno manje novca nego godinu dana ranije. Snježana Biga-Friganović (SDP) istaknula je da je Klub SDP-a protiv legalizacije bilo kakvih droga, no da treba raditi razliku kad je riječ o ovisnicima koji se zateknu s drogom za vlastitu uporabu i za koje ta stranka drži da bi trebalo primijeniti prekršajna sredstva. Ante Simonić, govoreći u ime HSS-a, odbio je dekriminalizaciju lakih droga, ističući da mladi sve češće znaju kako se može postati bogat bez rada i da je rezultat toga sve češće bježanje u drogu, a potom i u kriminal. Ovisnost nije perverzija bogatih, nego pokora siromašnih, ističe Simonić i tvrdi da je povećanje ovisnosti, među ostalim, i rezultat odnosa mladih prema školi.

Prema anketi provedenoj u Rijeci, samo 3,6 posto mladih smatra školu prihvatljivom, 26,8 posto je nezadovoljno školom, a 78 posto djevojaka i 67 posto mladića osjeća strah od škole, ističe Simonić i upozorava na ťdomaćinsku ovisnost o duhanu i alkoholuŤ o čemu se vodi premalo brige. Upozorio je i na nedopustive dugotrajne noćne izlaske mladih, što pogoduje razvitku ovisnosti. Prema njegovu mišljenju, program bi morao imati točno određene rokove, nositelje posla i potreban novac, želi li se njegovo ostvarenje. On također ističe da HSS smatra borbu protiv zloporabe droge prioritetnim političkim programom i zahtijeva da Komisija svakih šest mjeseci podnosi izvješće Saboru o svom radu. Predložio je da na čelu takve Vladine Komisije bude premijer. ťKlub HNS-a i LS-a zahtijeva da se što prije u saborsku proceduru uputi zakon o neovlaštenoj uporabi opojnih droga, da se riješi status središta za liječenje ovisnosti, da se osigura novac za školski preventivni program i domaće zakonodavstvo usuglasi sa stajalištima struke i s konvencijama Ujedinjenih narodaŤ, rekao je Darko Šantić. Za Tončija Tadića iz Kluba HSP-HKDU nužna je kvalitetnija primarna i sekundarna prevencija ovisnosti, što znači da se trebaju primijeniti efikasnija sredstva protiv dilera i preventivnim programima mlade upozoriti na štetnost ovisnosti. Te se dvije stranke također protive dekriminalizaciji lakih droga.

Goranka Jureško /Silvana Oruč Ivoš
Vjesnik, 21.06.2000, srijeda


home