grb_ist.gif (2499 bytes)  logo2.gif (4984 bytes) - logo1.gif (5005 bytes)   pisite.gif (2437 bytes)
Up ] [ Sredstva ovisnosti ] Unapređenje zdravlja ] Pomoć za stradalnike ] Tipping the balance ]

PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

- temelj = Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u RH iz 1996.

- sadržaj = kontinuirana provedba organiziranih mjera kojima se nastoji SMANJITI PONUDA (DOSTUPNOST) droga na ilegalnom tržištu i POTRAŽNJA droga od ugrožene populacije

- intersektorski pristupBS00864A.gif (2535 bytes)

E-mail kontakt: Odjel za zdravstvoBS00622A.gif (2341 bytes)

podprogrami

opis aktivnosti

voditelj - kontakt osoba

broj telefona

 

 

1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI
PROGRAM

- asistencija u izradi i koordinacija preventivnih programa po osnovnim i srednjim školama IŽ;

- nespecifične mjere: organizacija slobodnog vremena, rekreativni programi;

- poticanje uspješnog roditeljstva;

- diskretni personalni zaštitni programi;

 

 

dr. Snježana Bilić

 

 

215 623

 

 

2. CENTAR ZA PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE
OVISNOSTI

- županijsko-gradski centar;

- epidemiološko praćenje pojave;

- specifičan savjetodavni rad s korisnicima i njihovim obiteljima;

- ambulante za izvanbolničko liječenje;

- metadonski program;

- pripremna faza za terapijsku zajednicu ("Progetto uomo");

- klub liječenih alkoholičara;

 

 

 

dr. Katarina Mešin

 

 

 

217 501

 

3. PROGRAM
"IGROM DO SEBE"

- dvodnevne radionice namjenjene učenicima VII i VIII razreda osnovnih škola s ciljem upoznavanja i poticanja na uključivanje u pozitivne, aktivne i kreativne sadržaje za provođenje slobodnog vremena

Loredana Prodan

Danica Kuzmanović

Ester Jadreško

Romana Načiforović

 
napomena:

- programi prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti provode se i po većem broju gradova i općina Istarske županije (Poreč, Rovinj, Labin ...) u kojima su, uglavnom imenovane Komisije sastavljene od profesionalaca iz različitih djelatnosti ili timovi zainteresiranih eksperata za provođenje programa

 

Gospodarstvo ] Prostorno planiranje ] Turizam ] Poljoprivreda ] Prosvjeta i kultura ] Lokalna samouprava ] Zdravstvo i soc.skrb ] Pomorstvo i veze ] Istra Euroregija ]