| moravek.org | index


Pravila za otvaranje novih news grupa


Nove news grupe se dodaju prema pravilima koja se mogu pronaći na URL-u:

ftp://sipb.mit.edu/pub/usenet/news.answers/usenet/creating-newsgroups/part1

Regionalne grupe se mogu dodavati prema izmijenjenim pravilima pa su pravila
za hr.* grupe pojednostavljena.


Prijedlog za otvaranje nove hr.* news grupe šalje se u grupu hr.news.groups.

Radi lakšeg praćenja diskusije i kasnijeg prebrojavanja glasova, rasprava se
odvija pod naslovom (tj. `Subject:' polje u zaglavlju) sljedećeg oblika:

Subject: [Prijedlog] ime.grupe

odnosno, za followup-ove (tj. odgovore),

Subject: Re: [Prijedlog] ime.grupe


U prijedlogu za otvaranje nove grupe potrebno je navesti sljedeće:

* ime grupe, tako da se uklapa u već postojeću hijerarhiju
* kratak opis grupe (do 40 znakova)
* zbog čega je ta grupa zanimljiva
* o kojoj temi će se raspravljati u toj grupi, dakle sadržaj
* zbog čega se sadržaj ne može uklopiti u neku postojeću grupu.

Na svaku točku bilo bi dobro utrošiti bar 3-4 rečenice. Što se kratkog opisa
tiče, poželjno je da se sastoji od najviše 5 riječi - odnosno do 40 znakova,
po mogućnosti bez riječi tipa "diskusija" ili "usenet grupa" ili slično, jer
se to podrazumijeva.

Tijek rasprave prati povjerenstvo, koje čine administratori hrvatskih news
servera.

Cilj rasprave je dogovor o imenu grupe te iznošenje argumenata zašto bi bilo
dobro otvoriti grupu, tj. zašto je njeno otvaranje nepotrebno. Za otvaranje
nove grupe poželjno je postojanje prometa u nekoj postojećoj news grupi. Ako
taj promet ne postoji, povjerenstvo ima pravo odbiti prijedlog, kako se ne bi
bespotrebno gomilale grupe koje se ne koriste. 
Za svaku tematiku koja nema zasebnu news grupu, početna grupa je hr.misc.

Rasprava traje 15 dana ili više (ovisno o samom tijeku rasprave), nakon čega
povjerenstvo pregledava dane argumente ZA i PROTIV, te je li sve provedeno
prema pravilima. Ako grupa ne krši ni jedno od pravila, prijedlog bi trebao
biti prihvaćen. 

Povjerenstvo zadržava pravo ne prihvatiti predloženo ime grupe ako smatra da
ime grupe nije jezički i logički smisleno ili je uvredljivo za pojedince,
grupe ili organizacije. 

Neće se prihvatiti ni grupe koje se ne mogu uklopiti u postojeću hijerarhiju
news grupa. Struktura i hijerarhija hrvatskih news grupa odraz je strukture
inozemnih grupa i ima sljedeći oblik: hr.XXX.YYY

* `hr' označava da se radi o hrvatskoj grupi
* `XXX' je ekvivalentno engleskim vršnim hijerarhijama
(alt, comp, org, rec, sci, soc...)
* `YYY' je daljnji naziv (na hrvatskom jeziku).

Primjeri grupa koje poštuju hijerarhiju:

* hr.rec
* hr.rec.humor
* hr.rec.humor.d

Ukoliko se uvidi da u nekoj grupi, u razdoblju od 2 mjeseca, nema prometa koji
pokriva njenu tematiku, povjerenstvo ima pravo donijeti odluku o brisanju te
grupe iz hijerarhije.

hr.fido.* hijerarhiju čine grupe koje već postoje u obliku BBS konferencija
na CroatiaNet BBSovima. Njihovo prenošenje odnosno neprenošenje na Internet
odobravaju news admini pojedinih servera, na zahtjev BBS NEC koordinatora.


Najbitnije izmjene u odnosu na stara pravila su sljedeće:

  * nema više glasanja
  * grupa hr.news.groups od sad ima točno 3 namjene i članci u `Subject:'
    polju zaglavlja moraju sadržavati sljedeće ključne riječi (uključujući
    i uglate zagrade):
    1) [Prijedlog] (za prijedloge i rasprave o novim grupama)
    2) [Obavijest] (za obavijesti administratora o otvaranju ili neotvaranju grupa)
    3) [Periodic]  (za periodičko slanje pravila od strane administratora)


Zadnja obnova: 

moravek.org
Davor Moravek