Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 
"SVI ZA PROTIV"

Josip Čelan

Na sjednici gradske skupštine od 11. travnja 2001. prihvaćena je Deklaracija o zdravlju u gradu Zagrebu. Politika strategije "Zdravlje za sve u 21. stoljeću", Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u svojim je dosezima kompleksan dokument, no temeljni je trajni cilj postići puni potencijal zdravlja za sve. Vrijednosna načela na kojima se temelji strategija "Zdravlje 21." su:

  • zdravlje jest temeljno ljudsko pravo;

  • za postignuće ciljeva nužna je pravičnost i solidarnost unutar i između zemalja i njihovih stanovnika;

  • ostvarivanje ciljeva zahtijeva aktivno sudjelovanje i odgovornost prema stalnom razvoju zdravlja pojedinaca, skupina, institucija i zajednica u cjelini.

Grad Zagreb surađuje s drugim europskim gradovima unutar projekta "Zdravi gradovi" Svjetske zdravstvene organizacije. Od brojnih aktivnosti izdvajamo za nas najzanimljiviji shematski prikaz projekta Programa prevencije ovisnosti koji provodi Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. U sljedećem broju opširnije o projektu senzibiliziranja i informiranja roditelja o problemu ovisnosti.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org