Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

EDUKACIJA

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"
REFERENTNI CENTAR ZA ALKOHOLIZAM 
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
HR-10000 Zagreb, Vinogradska c. 29 
Tel.: 01/ 37 68 287, 37 87 232; faks: 01/37 68 287; 
e-mail: vlatko.thaller@zg.tel.hr 
Predstojnik Klinike: Prof.dr.sc. Vlatko Thaller

OBAVIJEST

 

Obavještavamo vas da se na Klinici za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu organizira 

SEMINAR IZ ALKOHOLIZMA

za zdravstvene radnike, soc. radnike, psihologe i druge profile stručnjaka


Seminar će trajati četiri dana, od 11. do 14. 6. 2001. godine, a obuhvaćat će teoretsku i praktičnu nastavu, pouka u osnivanju novih klubova i posjet klubovima liječenih alkoholičara u poslijepodnevnim satima. Dio programa seminara bit će prilagođen pojedinim profilima stručnjaka. 

Seminar će se za liječnike bodovati od strane liječničke komore prema pravilniku o edukaciji. 

PROGRAM SEMINARA


Ponedjeljak, 11. 6. 2001.

8.30 - 9.00 Prijave za seminar, literatura
9.00 - 10.00 Prof.dr.sc.Vlatko Thaller: Uvodno predavanje: Alkohologija danas
10.00 - 11.00 Prim.dr.sc.Darko Breitenfeld: Sprječavanje alkoholizma

11.00 - 11.15 Odmor 

11.15 - 12.15 Doc.dr. sc. Danijel Buljan: Hitna stanja u alkoholizmu
12.15 - 12.45 Obilazak Klinike (Intenzivna psihijatrijska skrb, Intenzivna skrb za akutno opite osobe, Odjel za alkoholizam, Dnevna bolnica za alkoholizam, Odjel za ovisnosti)
12.45 - 13.30 Rasprava uz sudjelovanje djelatnika s pojedinih odjela 
13.30 - 14.30 Ms. Anica Koštro: Uloga med. sestre u liječenju alkoholičara 

14.30 - 15.30 Odmor - ručak

15.30 - 17.00 Grupna obiteljska terapija
17.00 Odlazak u klub liječenih alkoholičara 

Utorak, 12. 6. 2001.

8.30 - 9.30 Prof.dr.sc.Vlatko Thaller: Dijagnostika alkoholizma
9.30 - 10.30 Dr. Srđan Marušić: Liječenje alkoholizma
10.30 - 11.30 Dr. Ana Matošić: Psihofarmakoterapija alkoholizma

11.30 - 12.00 Odmor 

12.00 - 13.00 Nazočnost radu terapijskih zajednica 

13.00 - 13.45 Rasprava o radu terapijske zajednice s članovima terapijskih timova
13.45 - 14.30 Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber: Programi djelomičnog bolničkog liječenja, obiteljska terapija 

14.30 - 15.30 Odmor - ručak

15.30 - 17.00 Grupna obiteljska terapija
17.00 Prisustvovanje Godišnjoj skupštini Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba

Srijeda, 13. 6. 2001.

8.30 - 9.30 Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber: Alkoholizam u svijetlu opće teorije sustava
9.30 - 10.30 Vms. Ana Cegledi: Žena i alkoholizam
10.30 - 11.30 Prof. def. Maja Tončević: Djeca i alkoholizam

11.30 - 12.00 Odmor uz kavu

12.00 - 13.00 Dr. Robert Torre: Komorbiditet alkoholizma i drugih ovisnosti
13.00 - 14.00 Dr. Zoran Zoričić: Sudsko-forenzički aspekti alkoholizma
14.00 - 14.45 Zinka Sertić, soc.rad.: Recidiv alkoholizma, NLP 

14.30 - 15.30 Odmor - ručak

15.30 - 17.00 Grupna obiteljska terapija
17.00 Odlazak u klub liječenih alkoholičara 

Četvrtak, 14. 6. 2001.

8.30 - 9.30 Ing.soc.rada Ljerka Topić: Klubovi liječenih alkoholičara, osnivanje klubova
9.30 - 10.30 Blanka Dorociak, soc.rad., Vesna Mitrović, soc.rad.: Ogledni klub - radionica 
10.30 - 11.30 Prim.dr. Svjetlana Pintarić: Edukacija u alkohologiji

11.30 - 12.00 Odmor 

12.00 - 13.00 Prim.dr. sc.Darko Breitenfeld: Kreativni postupci u liječenju alkoholizma
13.00 - 14.00 Radionice prema vrstama stručnjaka 

14.00 - 15.00 Završna rasprava 

Seminar će se održavati u prostorijama Klinike za psihijatriju, u Velikoj predavaonici na III. katu Klinike.

Kotizaciju od 400 kuna potrebno je uplatiti na žiro račun 30106-678-8906, a prijave poslati najkasnije tjedan dana prije početka seminara na adresu mr.dr.sc. Vesna Golik-Gruber, Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", 10000 Zagreb, Vinogradska c. 29.


Za sve obavijesti možete se obratiti mr.sc.dr. Vesni Golik-Gruber na 
tel. 01/37 87 780.

Prof.dr.sc. Vlatko Thaller
predstojnik Klinike za psihijatriju

 

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org