Up Back Next

NOVE KNJIGE

Dr. sc. med. Janez Rugelj: PUT SAMOURESNIČEVANJA 
(PUT SAMOOSTVARENJA),
Slovensko društvo terapeutov za alkoholizam, druge odvisnosti in pomoč ljudem v stiski,
Ljubljana, 2000, str. 1214, tvrdi uvez.

Prim. dr. sc. Ljubomir Radovančević

Nova, pozamašna knjiga poznatog slovenskog socijalnog psihijatra i alkohologa dr. sc. med. Janeza Rugelja iscrpan je priručnik za zdravo življenje. Za svoje koncepcijske protivnike kontraverzan, dr. Rugelj nas ponovno fascinira stručnošću, osebujnim pristupima, zadivljujućom iskrenošću glede svog privatnog života koji prikazuje u životopisu na kraju knjige, i mnogočim drugim. Držeći se indentifikacijskog pedo- i andragoškog principa. ("Dobar pastijer što no kaže inom, i sam svojim potvrđuje činom" - Ivan Mažuranić: "Smrt Smail-age Čengića"), dr. Rugelj i sam zdravo živi (apstinirajući od alkohola i pušenja…), sistematičan, dosljedan, čvrst. Čovjek velike energije i znanja. 

U Uvodnom dijelu knjige, dr. Rugelj piše o uzrocima propadanja alkoholičara i iznalaženju rješenja, o ljudima u krizi.

U drugom poglavlju "Alkoholizam", razmatraju se uzroci, daje se pregled bioloških značajki ovisnosti o alkoholu, razvitka alkoholne bolesti, tjelesnim i duševnim oštećenjima, partnerskog i obiteljskog alkoholizma, alkoholizma žena, mladih, samaca, te posljedica alkoholizma u djece i odraslih. Odgovara se na pitanje zašto žena dugo godina podnosi muža alkoholičara. Liječenje alkoholizma obuhvaća prikaz otpora, tretmana, rehabilitacije alkoholičara, prisilnog liječenja, daju se pojedinosti za pripremanje alkoholičara na liječenje, opisuje se Tetidis, sustavi liječenja u bolnici, klubu liječenih alkoholičara, obitelji,nprikazuju se vrste liječenih alkoholičara i apstinenata, recidivi, suzbijanje alkoholizma. Suradnici dr. Rugelja (D. Nolimal, S. Rozman, I. Labajnar, Z. Pangerc, E. 
Heber, T. Kladnik, A. Perko, V. Bevc, B. Knific, J. Bagon) opisali su druge ovisnosti i krize bez kemijskih tvari, pokrivajući ulogu u grupnoj psihoterapiji, rad grupe dr. Jasne Stefok, susrete u "tečaju čuda", te o neurozi.

U četvrtom poglavlju "Psihoterapija", dr. Rugelj govori o putovima i stranputicama psihoterapije, uz pregled psihoterapijske pomoći u svijetu, o terapijskom ugovoru (paktu, kontraktu), daje se pregled odgojnoterapijskih sredstava u socijalno-andragoškom sustavu, biblioterapiji, općoj i tjelesnoj kulturi i obrazovanju, o spolnosti, autoritarnom vo, ulozi školstva, elitizmu, etičkim dilemama, duhovnosti, osmišljavanju života. U Dodacima nalazimo filozofska gledišta tretmana ljudi u krizi, pravila svakodnevnog života, o zdravoj prehrani, higijeni, pripremi za starateljstvo djeteta…

Knjiga ovako sveobuhvatnog i koncepcijski specifičnog pristupa svakako ispunjava svu preostalu prazninu literature na navedene teme, jer je po svemu originalna, plod je bogatog iskustva cijelog radnog vijeka ovog kreativnog psihijatra. 

Po mnogočemu "outstanding", dr. Rugelj i dalje nastavlja svoje djelovanje i borbu, utire put alkohologiji u svom praktičnom vidu. Upornost ove aktivnosti zrcali se ponajbolje na stranicama knjige "Put samoostvarenja", koja je rijedak primjer kompendijuma, izvora saznanja, uputa za slijed i primjenu - a što će, siguran sam, pomoći mnogima.

Stoga jezična barijera nije nesvladiva, jer knjiga podastire pregršt ideja, neovisnih o podneblju i nevezanim za terapijsku orijentaciju. U tu su knjigu uvršteni važni sadržaji, koji se iz raznih, često čisto tehničkih razloga, drugdje marginaliziraju ili čak izbjegavaju. Knjiga je svjedok neobičnog i nesebičnog životnog i profesionalnog požrtvovanja autora i prije svega liječnika, koji je svoje i usvojene ideje proveo s uspjehom u djelo, te u praksi pokazao i dokazao njihovu korisnost i mogućnost primjene. Mnogi su terapeuti prije Rugelja odustajali i odbacivali neke metode, smatrajući ih preuranjeno opsolentnima, zastarjelima, dok su znalački i prilježno provedene itekako se pokazale prihvatljivim. Dr. Rugelj ostaje otvoren za sva moderna kretanja.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org