Up Back Next

UZ MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI

IZVJEŠĆE S JEDNE TRIBINE

Ana Hršak

U povodu obilježavanja Svjetskog dana duševnog zdravlja (10.10.2000.), kao i Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti u Republici Hrvatskoj (15.11.-15.12.), u naselju Kozari Bok održana je 30.10.2000. tribina o temi "Stres, ovisnosti i zdravstveno-socijalni poremećaji".

Inicijativa za organizaciju ovog skupa, odnosno razgovora o ovoj problematici, potekla je od gđe Ane Hršak, umirovljene socijalne radnice i člana stranke SDP, Mjesnog odbora Kozari Bok, a što je bilo prihvaćeno i na široj lokalnoj razini.

Imajući u vidu svu težinu i kompleksnost problematike, kao i potrebu za brzim mjerama efikasne intervencije, na općem, a naročito na lokalnom planu, uključili smo u organizaciju skupa sve nadležne stručne objekte i predstavnike vlasti. Tako valja spomenuti kontakte i razgovore s dr. Gajski iz Ministarstva zdravstva - Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti, dr. Golik-Gruber iz Klinike za psihijatriju i dr. Blažić-Čop iz Klinike za neurologiju KB "Sestre milosrdnice", a na lokalnoj razini iz zajednice klubova liječenih alkoholičara gđu Katicu Hačko i gđu Štefaniju Matić. Svojevrsnu smo potporu dobili i od Dispanzera za mentalno zdravlje i Centra za socijalnu skrb PU Peščenica. 

U realizaciji uvodničarskog dijela o temi "Stres, ovisnosti, zdravstveno-socijalni poremećaji" sudjelovale su Sanja Orešković i Ana Hršak.

Gđa Sanja Orešković, defektolog iz nevladine Udruge "Prijatelj", govorila je o provođenju aktivnosti Udruge u ostvarenju programa "Aktivno uključivanje mladih u društveni život naselja Kozari Bok i Kozari Putovi. Nazočnima je prezentirala rezultate provedenog upitnika u grupi od 50-ak mladih u dobi od 11 do 20 godina.

Svrha i cilj ove aktivnosti bila je doći do saznanja o tome kakva su iskustva naše mladeži u doticaju sa sredstvima ovisnosti. Osim toga, ova udruga je u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Peščenice do sada pokušala nešto učiniti i na planu edukacije roditelja naše djece.

Gđa Ana Hršak imala je namjeru prisutne upoznati sa svim aspektima stresa, bolestima ovisnosti, kao i bitnim značajkama zdravstvenih i socijalnih poremećaja, te današnjim mogućnostima liječenja.
Zbog relativno malog broja prisutnih građana i pozvanih gostiju, prezentirane su osnovne informacije o ovoj problematici. Međutim, nakon naših izlaganja razvila se dosta živa diskusija, zahvaljujući prisutnosti pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, dr. Zvonimira Šostara.

Na kraju se može zaključiti sljedeće:

Kad su u pitanju mlađe dobne skupine, tj. naša djeca, do sada su se poduzimale određene aktivnosti zahvaljujući postojećim programima edukacije djece i prosvjetnih djelatnika u našoj Osnovnoj školi Vinko Žganec, kao i prisutnosti Udruge "Prijatelj". Nadamo se da ćemo istim ili intenzivnijim tempom stručnog i volonterskog rada to i nastaviti.

Nažalost, na ovom skupu nismo mogli donijeti i određene zaključke o realnoj težini problema ovisnosti u starijim dobnim skupinama, uključujući i radnu populaciju, kao i liječene ovisnike, zbog nedostatka relevantnih podataka zatraženih kako od zdravstvenih, tako i socijalnih djelatnika na našoj lokalnoj razini. 

Stoga se nadamo da je ovaj skup dao inicijalni poticaj, stručnim, društvenim i političkim organizacijama u zdravstvu, socijalnoj skrbi, policiji za poduzimanje kontinuiranih preventivnih i kurativnih mjera na području borbe protiv ovisnosti, kao i poduzimanje određenih represivnih mjera kada su one u funkciji zaštite i unapređivanja našeg duševnog zdravlja.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org