Up Back Next

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

 

Prim. dr. Svjetlana Pintarić

sa sastanka alkohologa i stručnih djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara Hrvatske, održanog 8. prosinca 2000. u 13,30 sati u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

 1. U klubu liječenih alkoholičara treba raditi stručni djelatnik, po mogućnosti 4 puta u mjesecu, a gdje to nije moguće, barem 2 puta u mjesecu. Tamo gdje nema stručnog djelatnika, preporučuje se da radi dostručni djelatnik (stariji apstinent ili član obitelji), s odgovarajućom edukacijom a svakako uz superviziju stručnog djelatnika.

 2. Rad stručnih djelatnika treba biti primjereno plaćen, najmanje 200 kn po sastanku, što se mijenja prema inače promjenama u društvu. Svaki klub, prema svojim mogućnostima, može dogovoriti i višu naknadu za rad u klubu.

 3. Stručni i dostručni djelatnici trebaju se permanentno educirati i pratiti promjene koje donosi alkohologija kao struka, kao i metodologija rada. Oni mogu biti na svom području djelovanja i edukatori te tako prenositi potrebna saznanja u okviru preventivnih programa.

 4. Svi djelatnici koji rade u klubovima liječenih alkoholičara u Hrvatskoj trebaju se pridržavati osnovne koncepcije Zagrebačke alkohološke škole.

 5. Rad djelatnika u klubu treba biti podložan evaluaciji. 

 6. Potrebno je unaprijediti suradnju medicinskih i socijalnih djelatnika za rad u klubu.

 7. Senzibilizirati primarnu zdravstvenu zaštitu za još veće sudjelovanje u liječenju i rehabilitaciji obitelji liječenih alkoholičara.

 8. Stručni djelatnici kluba trebali bi aktivnije raditi i u ostalim programima Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, kao i u programima na razini lokalnih zajednica i sl., a posebno na revitalizaciji klubova i osnivanju novih klubova liječenih alkoholičara.

 9. Radi prepoznatljivosti rada kluba i bolje dostupnosti budućim korisnicima, potrebno je izraditi hrvatsku kartu klubova liječenih alkoholičara.

 10. Preporuka da se izradi priručnik za voditelje klubova liječenih alkoholičara s obzirom da su oni različitog osnovnog obrazovanja i različitih struka.

 11. Preporuka redovitog održavanja supervizijskih sastanaka za klubove određenog područja, a svaka tri mjeseca tematski sastanci za veće područje (npr. Zagreb).

 12. Održavanje jednom do dva puta godišnje skupova sličnih sada održanom sastanku, ali uz diskusiju usmjerenu uvijek prema jednoj aktualnoj temi.

 13. Osnivanje regionalnih centara za alkoholizam, uz stručni nadzor i koordinaciju Referentnog centra za alkoholizam Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske pri Klinici za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org