Up Back Next

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE (SKLARH) ZA 2000/2001. godinu

Cilj je Saveza da potiče promicanje klubova liječenih alkoholičara, da unapređuje i koordinira njihov rad, a u čvrstoj sprezi s ustanovama koje se bave liječenjem alkoholizma, posebno s Klinikom za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, kao Referentnim centrom za alkoholizam Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao i sa svim ostalim organizacijama i pojedincima koji žele i mogu pomoći i unaprijediti rad Saveza i klubova, te da i dalje usko surađuju s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti. Iz toga proizlaze sljedeće programske aktivnosti:

1. Poticati suradnju klubova s primarnom zdravstvenom zaštitom i navedenim ustanovama, te lokalnom samoupravom u cilju organiziranja teritorijalne mreže klubova liječenih alkoholičara
2. Poticati povezivanje klubova u zajednice na nivo županija radi učinkovitijeg ostvarivanja zajedničkih planova i programa.
3. Raditi na provođenju i unapređivanju koncepta suvremene alkohologije utemeljene na aktualnim znanstvenim spoznajama i učenju po kome su klubovi višeobiteljske zajednice s najviše 12 obitelji i jednim stručnim, a ako to nije moguće, dostručnim djelatnikom.
4. Provoditi stalnu evaluaciju uspješnosti rada klubova, što bi bio pokazatelj opravdanosti njihova postojanja kao i postignute razine rehabilitacije članova - kvalitete njihova življenja.
5. Svojim djelovanjem u društvu boriti se za daljnju afirmaciju liječenih alkoholičara, članova njihovih obitelji i svakoga kluba pojedinačno.
6. Promicati načelo zajedništva i solidarnosti među liječenim alkoholičarima.
7. Kroz usvojenim načinom zdravog življenja bez alkohola pomoći ostvarivanju njihova dostojanstva.
8. Savez će pomoći županijskim zajednicama klubova u koordinaciji s klubovima na terenu kako bi se kvalitetno ostvarili istovjetni planovi.
9. Savez će sudjelovati u poticanju i organiziranju supervizijskih sastanaka županijskih zajednica klubova koje treba organizirati najmanje jednom, a po potrebi dva i više puta godišnje.
10. U suradnji s ustanovama za liječenje alkoholizma i drugih subjekata, sudjelovati u organizaciji stručnih skupova manifestacijskog karaktera na promicanju prevencije, liječenja i rehabilitacije alkoholičara.
11. Organizirati kongres Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske svake 3. godine, a po potrebi i prije.
12. U suradnji s Klinikom za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti i drugim ustanovama za liječenje alkoholizma, kao i s Hrvatskim društvom za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, organizirati edukaciju i stručnu pomoć za stručne i dostručne djelatnike za rad u klubovima, te na taj način voditi stalnu brigu o kadrovima za rad u klubu i njihovoj stručnoj osposobljenosti za određene probleme koji se nameću posttraumatski stresni poremećaj - PTSP, žene alkoholičarke, mladi i zlouporaba alkohola i dr.)
13. Aktivnosti Saveza bit će usmjerene i u smislu poboljšanja zdravstvene i opće kulture i prihvaćanja zdravog načina života.
14. Stalno unapređivati sadržaj rada novim saznanjima i na osnovi iskustva razvijati, usavršavati i stvarati nove organizacijske oblike koji bi pridonosili primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji alkoholizma.
15. Razviti informativno-izdavačku djelatnost, prije svega tiskati zajedničko glasilo klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.
16. Redovito surađivati s pisanim i elektronskim medijima o ispravnom i pravodobnom informiranju javnosti o problemima alkoholizma i o načinu uspješnosti liječenja alkoholizma, značenju klubova i drugo.
17. Redovito surađivati i sa srodnim međunarodnim organizacijama koje se bave liječenjem i rehabilitacijom alkoholičara, na stručnim i znanstvenom području, putem raznih seminara, stručnih predavanja, znanstvenih skupove, studijskih putovanja, razmjene literature i sl.

 
Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org