Up Back Next

Izvješće
ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

Zapisničar: Hasan Bašić  

Osnivačka Skupština saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske održana je 14.10.2000. god. u dvorani INA-Naftaplina u Šubićevoj 29, s početkom u 13,00 sati. Osnivačkoj skupštini nazočilo je 95 opunomoćenih predstavnika iz klubova liječenih alkoholičara i zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske, te velik broj stručnih djelatnika i članova klubova. 

Prim. dr. Svjetlana Pintarić pozdravnom riječju otvorila je Osnivačku skupštinu Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, te na prijedlog inicijativnog odbora predložila radna tijela:
Za radno predsjedništvo predloženi su: prim.dr. Svjetlana Pintarić, dr. Marija Turk Kuči, Josip Krampač, Savoj Benčić i Ivan Mojaš.

Prijedlog je usvojen jednoglasno javnim glasovanjem.

Za zapisničara je predložen gosp. Hasan Bašić, a za ovjerovitelje zapisnika gđa prof. Maja Tončević i gosp. Milan Mićo Godić. Oba su prijedloga jednoglasno prihvaćena.

Jednoglasno je prihvaćen i sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,
2. Usvajanje Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,
3. Izbor predsjednika i dopredsjednika Saveza.,
4. Izbor Upravnog odbora,
5. Izbor Nadzornog odbora,
6. Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje Saveza,
7. Prijedlog plana rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,
8. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora.

Ad. 1. Prim.dr. Svjetlana Pintarić dala je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske. Prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 94 glasa ZA i 1 glas suzdržan.
Ad. 2. Inicijativni odbor izradio je prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je dostavljen svim klubovima na raspravu. Inicijativni odbor je potom, uvažavajući prispjele prijedloge izradio konačni prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je predložen na usvajanje.
Javnim glasovanjem prihvaćen je Statut Saveza s 93 glasa ZA i 2 glasa suzdržana.
Ad. 3. Nakon više rasprava u klubovima i usaglašavanja inicijativnog odbora, za predsjednika i dopredsjednika Skupštine i Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predložene su:

1. Za predsjednika mr.sc. dr.Vesna Golik-Gruber,
2. Za dopredsjednika Lidija Paszko.

Budući nije bilo drugih prijedloga, prišlo se glasovanju i prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 92 glasa ZA, uz 2 glasa protiv i 1 jednim glasom suzdržanim.

Prim. dr. Pintarić zamolila je potom mr.sc.dr. Vesnu Golik-Gruber, predsjednicu Skupštine da preuzme vođenje daljnjeg rada Skupštine Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

Ad. 4. Na prijedlog inicijativnog odbora za članove Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predloženi su slijedeći članovi Skupštine: Branko Bojanić , Ana Cegledi, Mladen Dianek, dr. Ivan Dolenec , mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber, Nenad Ilić, Zdenka Majkić, prim.dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš, Milica Pakasin , Maja Tončević, Zlatko Topalović i dr. Marija Turk-Kuči.

Na pitanje ima li dopuna ili izmjene prijedloga, uslijedila je burna rasprava.

Predstavnica iz Vinkovaca zamjerila je što uopće nije zastupljena Vukovarsko-srijemska županija, koja je prije Domovinskoga rata imala važnu ulogu i izrazila je mišljenje da bi i oni trebali imati svog predstavnika u Upravnom odboru.

Gosp. Branko Bojanić odbio biti u takvom upravnom odboru, a kao razlog naveo je omjer stručnjaka i liječenih alkoholičara i svoje mišljenje da bi trebao biti zastupljen veći broj liječenih alkoholičara. Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber predložila je da se umjesto gosp. Bojanića predloži drugi kandidat iz područja koje nema svog predstavnika.

Prim.dr. Darko Breitenfeld komentirao je predloženu zastupljenost delegata prema brojnosti klubova u određenoj županiji. 

Prim.dr. Svjetlana Pintarićje pojasnila kako je kriterij za sastav Upravnog odbora bila brojnost klubova za zastupljenost određenih županija.

Prim.dr. Željko Marinić predložio je da se ne robuje brojkama, te ako je potrebno, da se proširi Upravni odbor, kako bi se osigurala zastupljenost cijele Hrvatske u novom Savezu. Također je predložio da se utemelji stručni odbor. 

Predstavnici Vinkovaca predložili su gosp. Zdravka Vidakovića u Upravni odbor.

Gđa Jelka Šegedin, stručna djelatnica, istaknula je da u Dubrovniku postoje i rade dva kluba liječenih alkoholičara i za njihovog predstavnika predložila gosp. Ivicu Matijaševića.

Dr. Stjepo Botteri također je iznio svoje mišljenje da je Dalmacija i uopće taj južni dio Hrvatske slabo zastupljen, te da je u Upravnom odboru previše stručnih djelatnika, a premalo liječenih alkoholičara. 

Predložio je gosp. Tomu Volfa iz Splita u Upravni odbor. Gosp. Franjo Raich iznio je mišljenje da predsjednik Saveza ne može biti i član upravnog odbora, što je odmah opovrgao gosp. Mojaš. Gosp. Zlatko Topalović predložio je da bude zastupljena svaka županija bez obzira na brojnost klubova u njoj. Izrazio je i svoje mišljenje da je predsjednik novog Saveza trebao biti liječeni alkoholičar, a ne stručni dijelatnik.

Gosp. Josip Poljak je istakao da je iz diskusije vidljivo da treba proširiti Upravni odbor. 

Gosp. Milan Mićo Godić je skupu postavio pitanje gdje su bili kada se inicijativa o osnivanju Saveza širila? Gđa Štefanija Matić; govorila je o potrebi aktiviranja klubova i o potrebi izrade teritorijalnih programa za prevenciju i borbu protiv alkoholizma. Gosp. Miroslav Sabljić iz Kluba Sesvete istaknuo je kako imaju velikih problema jer su izgubili prostorije i nemaju gdje raditi.

Predstavnik iz Poreča predložio je da se umjesto gosp. Branka Bojanića, koji je odustao, izabere novi član upravnog odbora kako bi se skratila nepotrebna natezanja, na što je gđa Šegedin iz Dubrovnika istaknula kako nije prevalila toliki put, a da se sve sada odgodi, da se nikamo ne žurimo i dok smo tu da sve lijepo riješimo.

Dr. Milan Gudelj iz Rijeke predložio je da se Upravni odbor proširi na 17 članova i da se sa do sada predloženim kandidatima da na glasovanje. Predsjednica Saveza upozorila je da je potrebno predložiti neparni broj kandidata, na što je uslijedila primjedba iz Sisačko-moslavačke županije, koja nije zastupljena i prijedlog za gosp. Božidara Špikića iz Kluba Petrokemija Kutina.

Nakon rasprave i novih prijedloga gosp. Ivan Mojaš je predložio da se članak 18. stav dva i tri Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske promjene i glase: Upravni odbor ima 17 članova. Presjednik i dopredsjednik Saveza po svom položaju su predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, a 15 članova Upravnog odbora bira Skupština iz svog sastava.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen javnim glasovanjem.

Predsjednica Saveza pročitala je i dala na javno glasovanje prijedlog promijenjene i dopunjene liste kandidata za članove Upravnog odbora:

1. Ana Cegledi, viša med. sestra, Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb
2. Mladen Dianek, Udruženje klubova Novi Zagreb
3. dr. Ivan Dolenec, Udruženje klubova Međimurje
4. Nenad Ilić, Rijeka 
5. Zdenka Majkić, Udruga klubova Maksimir, Zagreb 
6. prim.dr. Željko Marinić, Psihijatrijska bolnica Jankomir, Zagreb
7. Ivica Matijašević, Dubrovnik 
8. Ivan Mojaš, Udruga klubova Zapad, Zagreb
9. Milica Pakasin, Koprivnica 
10. Božidar Špikić, Kutina 
11. prof. Maja Tončević, Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb
12. Zlatko Topalović, Klub "Centar", Zagreb 
13. dr. Marija Turk-Kuči, Udruženje klubova Slatine
14. Zdravko Vidaković, Vinkovci
15. Tomo Volf, Split

Prijedlog je prihvaćen s 93 glasa ZA, uz 1 protiv i 1 suzdržan.

Ad. 5. Na prijedlog inicijativnog odbora za članove Nadzornog odbora predloženi su sljedeći članovi: prim.dr. Darko Breintefeld, Josip Eskerečić, dr. Milan Gudelj, prof. Vlasta Hitrec i prim.dr. Svjetlana Pintarić, za predsjednika Nadzornog odbora.

Prijedlog je prihvaćen s 93 glasa ZA, uz 2 glasa suzdržana.

Ad. 6. Po Statutu i na prijedlog inicijativnog odbora prijedlog je da ovlaštene osobe za zastupanje Saveza budu po funkcijama predsjednik Upravnog odbora, dopredsjednik Upravnog odbora i tajnik.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 7. Prim.dr. Svjetlana Pintarić izložila je prijedlog Plana rada Saveza. Prijedloga za dopunu Plana nije bilo, pa su zamoljeni svi članovi Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske da u svojim klubovima izrade pismene prijedloge i pošalju prim.dr. Svjetlani Pintarić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen javnim glasovanjem.

Ad. 8. Kako bi Upravni odbor Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske mogao uspješno i zakonito raditi izrađen je i Poslovnik o radu Upravnog odbora Saveza koji je također dat na glasovanje i jednoglasno izglasan.

Na kraju je postavljeno i pitanje financiranja Saveza, na što je gosp. Ivan Mojaš objasnio da će se na temelju izrađenog Plana izraditi Program rada i Financijski plan, koji su u nadležnosti Upravnog odbora, te ga ponuditi relevantnim činiteljima koji financiraju takve programe, a do tada ćemo se snalaziti kako znamo raznim donacijama.

Slijedile su zahvale delegatima, inicijativnom odboru i donatorima.
Osnivačka skupština završila je s radom u 14,20 sati.

 
Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org