Up Back Next

STRUČNI PRILOG
ALKOHOL - JEDAN OD NAJČEŠĆIH UZROKA OTROVANJA DJECE 

Dr. E. N. Gruber   

Nesretni slučajevi su najčešći uzroci smrti djece. Broj djece koja umiru od neke nezgode veći je od zbroja smrtnih slučajeva zbog tumora, urođenih malformacija, bolesti srca i infekcija. Na jedan smrtni slučaj zbog nezgode dolazi više od 200 slučajeva koji zahtijevaju liječenje, od kojih u njih 5-10 ostavlja trajnu fizičku ometenost djeteta. Otrovanje se, zajedno s drugim nezgodama, nalazi na prvom mjestu uzroka smrti djece od druge do četvrte godine života.

Nagla industrijalizacija i urbanizacija života i sve šira primjena kemijskih agrotehničkih sredstava na selu izlaže dijete utjecaju raznih kemijskih sredstava (sredstava za čišćenje, kozmetike, boja, lijekova, pesticida). 

Uzrok ovakvoj dobnoj zastupljenosti djece jest stjecanje sposobnosti samostalnog kretanja i dohvaćanja predmeta, sve veća težnja za samostalnošću i istraživanje okoline okusom, s još nedovoljno znanja o opasnostima. Najčešći su uzrok otrovanja djece lijekovi, potom alkohol (slika 1).

Među lijekovima je najviše onih koje uzimaju odrasli za smirenje (sedativi). Opasni su i salicilati (Andol, Aspirin). Djecu posebno privlače šarene dražeje i mirisni, obojeni sirupi.

Alkoholna pića su u našim krajevima, kako seoskim, tako i gradskim, značajan uzrok otrovanja djece, posebno trovanja rakijom i žestokim pićima. U nekim su seoskim područjima sezonska pojava, primjerice u jesen, u vrijeme pečenja rakije. Suzbijanje ovog oblika otrovanja zahtijeva široko i dugoročno zasnovano zdravstveno prosvjećivanje odraslih i djece, što nije lako, budući da se sukobljava s duboko ukorijenjenim mentalitetom i alkoholnom kulturom u kojoj živimo.

Za dijagnozu mogućeg otrovanja je potrebna heteroanamneza ( podaci iz okoline unesrećenog) i klinička slika s karakterističnim simptomima (tablica 1).

Osnovni postupci u liječenju su: održavanje životno važnih funkcija, identifikacija otrova, odgađanje apsorpcije otrova, davanje specifičnih antidota, primjena simptomatske i opće potporne terapije.
Za suzbijanje otrovanja kemijskim sredstvima je najvažnija preventiva koja zahtijeva zdravstveno prosvjećivanje široke javnosti o potencijalnoj toksičnosti pojedinih sredstava, o izbjegavanju gomilanja tih sredstava i njihovo čuvanje na dobro osiguranim mjestima, jer naoko bezazleni propust može imati kobne posljedice. 

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org