Up Back Next

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZAGREBA

Josip Čelan   

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba održala je dva radna sastanka, 11. srpnja i 8. kolovoza 2000. godine, u 17 sati u prostorima Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti K.B "Sestre Milosrdnice". Unatoč vremenu godišnjih odmora sastancima je prisustvovalo dosta predstavnika zagrebačkih klubova i područnih koordinacija. 

Na sastanku 11. srpnja prim.dr.sc. Darko Breitenfeld obavijestio je prisutne da je Disulfiram ponovo uvršten na listu te se dobije na "crveni" recept, a trenutačno ga sigurno ima ljekarna u Žainoj ulici br. 62. Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber izvjestila je prisutne o tijeku, sadržaju i rezultatima supervizija u Maksimiru i Dubravi.

U svezi organiziranja sastanka klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, tajnik Zajednice gosp. Ivan Mojaš podijelio je prisutnima formulare za klubske odluke o pristupanju Savezu klubova liječenih alkoholičara Hrvatske (SKLAH), za delegate u Skupštini SKLAH, upitnik o klubu i prijedlog, tj. nacrt Statuta SKLAH. Sve primjedbe i prijedloge na Statut, kao i ispunjene formulare i upitnik, treba dostaviti najkasnije do 12. rujna tajniku Zajednice, gosp. Ivanu Mojašu, Ul. Matije Divkovića 33, 10090 Zagreb.
Gosp. Hasan Bašić izvjestio je prisutne o 16. sportskim susretima klubova liječenih alkoholičara sjeverozapadne Hrvatske, održanim 1. srpnja u Murskom Središću, uz pohvalu organizacije i brojnosti odaziva članova i njihovih obitelji. Uslijedila je diskusija o dobrim i lošim karakteristikama organizacije sličnih susreta. 

Sastanak 11. kolovoza održan je, zbog godišnjih odmora, bez tajnika i blagajnika. Sastanku je predsjedavala dopredsjednica gđa. Lidija Paszko. Uvodno je prim. dr. sc. Darko Breitenfeld rezimirao realizaciju dogovora s prošlomjesečnog sastanka. Prisutni članovi Zajednice s tugom i bolom primili su vijest o iznenadnoj smrti gosp. Krešimira Krušelja. U spomen na dragog nam Krešu pročitan je jedan njegov tekst koji nas je sve duboko dirnuo.

Na potstrek gđe Štefanije Matić, gđa Lidija Paszko otvorila je temu o klupskim prostorijama te nužnosti intenzivnije komunikacije sa službama mjesne samouprave i područnim uredima. Zaključeno je da je potrebno obnoviti suradnju s domovima zdravlja, a naročito s cerntrima za socijalnu skrb, na što je potaknuo rezultat supervizije u Maksimiru.

Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld predložio je da uz postojeće sportske, planinarske i ine aktivnosti organiziramo i literarnu grupu. Osim uhodanih održavanja večeri poezije, napisali bi i tiskali zbornik doživljaja i priča iz života liječenih alkoholičara. Pozvani su prisutni da napišu svoja iskustva. Bit će to zanimljiva i poučna knjiga, kada je uspijemo sakupiti.

21. rujna u 18 sati u restoranu "Električnih lokomotiva" Končara održat će se godišnja skupština Kluba "Osvit" na koju su pozvani i prisutni. Ujedno su zamoljeni klubovi da u vremenu održavanja sastanka klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, koji će se održati 14. listopada, ne planiraju istovremeno svoje godišnje skupštine. Predstavnici klubova "Jarun" i "Staglišće" izvijestili su prisutne da je sada u tim klubovima sve u redu.

Iznesene su osude članka u Večernjem listu i novinara koji je bez prethodne provjere iznio klevetanje jedne "moralne propalice" na račun Psihijatarske bolnice Jankomir i prim. dr. sc. Željka Marinića.

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org