Up Back Next

OVISNOSTI JUŽNOAFRIČKIH SELJAKA
( The Globe Magazine - international alcohol and drug problems)

Dr. E.N.Gruber   

Dugogodišnja praksa vinogradara iz Western Cape Province iz Južne Afrike dopuštala je radnicima besplatno svakodnevno pijenje vina, pa čak i poticala to pijenje.

 Svaki čovjek bi dobio bocu vina na dan, a žena pola boce. Taj je sustav danas nezakonit, ali istraživanja pokazuju da i dalje postoji u 20 % farmi u Western Capeu. Posebno farme voća ili povrća prakticiraju i danas ovaj običaj.

Održavanje radne snage u ovisnosti o alkoholu bio je način izbjegavanja plaćanja pune vrijednosti plaća. 


Dr. Chan Makan, direktor Organizacije za odgovornu alkoholnu konzumaciju, institucije sponzorirane za istraživanja i kontrolu toga tipa ovisnosti, izjavio je da zabrana toga običaja nije otklonila probleme individualnog alkoholizma starijih radnika niti integrirane kulturne navike tamošnjih seljaka. 

Kronični ovisnici, siromašni i stari, moraju sad sami kupovati alkohol, reducirajući na taj način novac za hranu, odjeću i domaćinstvo. 

Glavni efekt kontinuiranog pijenja alkohola u žena je fetalni alkoholni sindrom (oštećenja ploda uzrokovana alkoholizmom trudnice). Glavni prepoznatljivi znakovi takva oštećenja jesu mala glava, abnormalne crte lica, mentalna retardacija, problemi ponašanja i problemi živčanog sustava. Čak 11 % djece seljaka na farmama u Cape Province je zahvaćeno ovim sindromom.


Najveći problem i dalje jest činjenica da mnogi vlasnici farmi ne smatraju posljedice i utjecaj alkohola na život njihovih radnika uopće zabrinjavajućim jer " tako je oduvijek bilo".

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org